Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nové lokálne vysielače DVB-T v Košiciach a v Poprade

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Košice a Poprad signálom miestneho multiplexu.
Na vysielač Košice má povolenie spoločnosť I STUDIO media s.r.o. Vysielač bude využívať K55 s výkonom ERP 400 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 7.5. 2012 a je platné do 31.3. 2013. Na vysielač Poprad má povolenie spoločnosť L.J. SERVICE, s.r.o. Vysielač bude využívať K44 s výkonom ERP 500 W. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 18.5.2012 a je platné do 31.5. 2013.
Pokračovanie nižšie:


Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer vysielača Košice je 2/3 a vysielača Poprad 1/2. Vysielač Košice má povolenú horizontálnu polarizáciu a vysielač Poprad vertikálnu polarizáciu.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať