Reklama

TÚ SR v minulom roku riešil zaujímavé prípady rušenia

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) v minulom roku vyriešil 383 prípadov rušenia a nekvalitného príjmu. Najviac, až 66 rušení, sa týkalo mobilnej telefónnej služby, za ním nasledovalo rušenie príjmu televízie so 64 vyriešenými hláseniami. Medzi zaujímavé prípady rušenia patrili napr. rušenie DVB-T pouličným osvetlením, rušenie centrálneho uzamykania automobilov bezdrôtovým teplomerom a pod. TÚ SR uložil prevádzkovateľom zariadení, ktoré spôsobovali rušenie, urobiť účinné ochranné opatrenia.
Pokračovanie nižšie:


Zamestnanci TÚ SR v banskobystrickom kraji vyriešili niekoľko zaujímavých prípadov rušenia. Rušenie DVB-T v Detvianskej Hute bolo spôsobené systémom pouličného osvetlenia. Ďalší zaujímavý prípad bolo rušenie zariadení riadenia letovej prevádzky, kde bol zdroj rušenia systém výstražného osvetlenia stožiaru. Kuriózny bol aj prípad rušenia diaľkových ovládačov automobilov v Banskej Bystrici – Sásovej, kde návštevníci jednej z reštaurácií si počas televíznych prenosov nedokázali zamknúť svoje autá na parkovisku pred reštauráciou. Zdrojom rušenia bolo bezdrôtové zariadenie umiestnené v reštaurácii, ktoré prenášalo obraz z televízneho prijímača na projektor. Zamestnanci TÚ SR v trenčianskom kraji vyriešili prípad rušenia televízie, ktorý spôsoboval DSL modem s WiFi pripojením umiestnený v blízkosti zariadenia na prenos televízie do susednej miestnosti. Obe zariadenia pracovali v pásme 2,4 GHz. Ďalším z kategórie kurióznych rušení bolo rušenie diaľkových ovládačov pre centrálne uzamykanie áut na parkovisku, ktoré bolo spôsobené poruchou bezdrôtovej vonkajšej jednotky elektronického teplomeru umiestneného na balkóne bytu priamo nad autami stojacimi na parkovisku.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách, ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, telekomunikačný operátor alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie, alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich telekomunikačný operátor. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza ten, koho zariadenie spôsobuje rušenie.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať