Reklama

RTVS podpísala dohodu o spolupráci s Českým rozhlasom

1. marca vstúpila do platnosti nová bilaterálna dohoda medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Českým rozhlasom o vzájomnej spolupráci ako v programovej, tak aj neprogramovej oblasti. Dohodu podpísali generálni riaditelia oboch inštitúcií Miloslava Zemková a Peter Duhan.

Dohoda bola po prvý raz uzatvorená po rozdelení Českého a Slovenského rozhlasu na dve samostatné organizácie a zástupcovia oboch inštitúcií sa na spoločnom stretnutí v Mikulove zhodli po obojstrannom záujme v spolupráci aj naďalej pokračovať.

Dohoda umožňuje rozširovať rozhlasovú a kultúrnu výmenu medzi Českou a Slovenskou republikou, ktorá sa týka hudobných programov s dôrazom na populárnu hudbu a jazz, rozhlasových hier a iných programov hovoreného slova, ako aj archívnych záznamov. Každoročne prebieha v oboch rozhlasoch Týždeň slovenskej a Týždeň českej kultúry, ktorým venujú obe inštitúcie priestor vo vysielaní pre kultúru danej krajiny.
Pokračovanie nižšie:


Novinkou sú vzájomné koncerty mladých súčasných hudobných skupín a interpretov, ktoré nahrádzajú doterajšie spoločné Zámocké koncerty. Koncerty budú organizované pod hudobnou dramaturgiou stanice pre mladých Českého rozhlasu Radio Wave a programovej služby Rozhlasu a televízie Slovenska Rádio_FM. Obe organizácie tak chcú podporovať súčasnú hudobnú produkciu našich krajín a zamerať svoje aktivity na mladé publikum. Aj naďalej však budú navzájom zdieľať i ostatné hudobné nahrávky a podporovať ďalšie hudobné žánre svojej susednej krajiny.

„Intenzívna spolupráca sa prejaví napríklad pri oslavách 90. výročia vzniku Československého rozhlasu a 20. výročia vyhlásenia novodobej samostatnosti oboch štátov,“ povedal generálny riaditeľ Českého rozhlasu Peter Duhan. Tradične sa slovenské nahrávky zúčastnia na prehliadke Prix Bohemia Radio na jeseň v Poděbradoch.

Dohoda je uzatvorená na tri roky s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky.

(TS RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať