Reklama

Portál SatelitnaTV.sk podporuje Ligu proti rakovine, podporte ju aj vy 2%

Liga proti rakovine sa ako občianske združenie zameriava na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám bez ohľadu na vek a druh onkologickej diagnózy.

Počas 22 rokov svojej činnosti realizuje a financuje projekty a aktivity zamerané na psychosociálnu starostlivosť o onkologických pacientov, pôsobí v oblasti prevencie, podporuje klinické a výskumné projekty.

V posledných rokoch Liga proti rakovine používala 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb najmä na projekt vybudovania, otvorenia a sprevádzkovania Centier pomoci LPR v Bratislave, Košiciach a Martine. Vďaka podpore širokej verejnosti sme už v roku 2008 otvorili prvé Centrum pomoci v Bratislave, v roku 2009 v Košiciach a v júli 2010 v Martine. Za štyri roky si cestu do centier našlo mnoho pacientov, pre ktorých je pripravené široké spektrum aktivít ako rehabilitácia a pohybové aktivity, vzdelávacie kurzy, voľnočasové aktivity, besedy s odborníkmi, spoločenské podujatia a pod. Z asignácie 2% dane z príjmu hradí Liga proti rakovine náklady na prevádzku a služby v Centrách pomoci, ktoré sú pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť bezplatné. V minulom roku išlo o sumu 160 286.96 EUR.
Pokračovanie nižšie:


K ďalším projektom realizovaným v oblasti psychosociálnej pomoci patria aj:
• rekondičné pobyty a pohybové aktivity pre onkologických pacientov,
• ubytovacie zariadenie pre rodičov detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach,
• Linka pomoci pre onkologických pacientov, ich rodinných príslušníkov i verejnosť,
• Fond pomoci pre onkologických pacientov v ťažkej sociálnej situácii,
• najnovší projekt – psychosociálne poradenstvo v regiónoch, v rámci ktorého Liga proti rakovine uhrádza služby psychológov pôsobiacich na onkologických oddeleniach nemocníc alebo priamo vo svojich ambulanciách; tí poskytujú bezplatné poradenstvo a pomoc onkologickým pacientom či ich blízkym.
Tieto projekty pokryla Liga proti rakovine v minulom roku z 2% dane z príjmu v hodnote 309 429.67 EUR.
Na oblasť vzdelávania, prevencie a informovanosti použila Liga proti rakovine v minulom roku z 2% dane z príjmu sumu 234 043.81 EUR.

Mnoho z týchto projektov je z dôvodu ich náročnosti súbežne financovaných z asignácie 2% dane z príjmu i zo Dňa narcisov.

Prečo dať 2% z dane práve nám?
S cieľom pomáhať onkologickým pacientom v rámci celého Slovenska a poskytovať im široké spektrum služieb, chce Liga proti rakovine aj naďalej prinášať nové programy a projekty, prínosné pre pacientov a ich rodiny i realizovať programy pre zdravú populáciu v oblasti prevencie. Všetky naše služby poskytujeme bezplatne a plne hradíme z veľkej časti práve zo zdrojov získaných v rámci asignácie 2% dane z príjmu. To je dôvod, prečo sa každoročne o 2% uchádzame.

Liga proti rakovine 22 rokov pomáha … aj vďaka vašim 2%.

Ďakujeme!

Kontakt:
Liga proti rakovine SR
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Brestová 6, 821 02 Bratislava
IČO: 00 64 12 19
www.lpr.sk

Mohlo by vás ešte zaujímať