Reklama

TÚ SR vydal povolenie pre nový lokálny DVB-T vysielač v Štúrove

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti PEREMEDIA, s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača Štúrovo K 34, ktorý bude súčasťou miestneho multiplexu.
Pokračovanie nižšie:


Povolenie nadobudlo právoplatnosť 15.2.2012 a je platné do 31.12.2013. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/46, kódový pomer 2/3, horizontálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 30 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 10 W.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať