Reklama

Výberové konanie na 4. multiplex začne v najbližších dňoch

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) niekoľkokrát informoval verejnosť o voľných frekvenciách pre ďalšie multiplexy. Dve spoločnosti písomne deklarovali záujem o pridelenie týchto frekvencií. TÚ SR nemôže nechať ladom frekvencie, o ktoré je záujem, ale je podľa zákona povinný vyhlásiť výberové konanie. Výberové konanie začne výzvou na predkladanie ponúk. Nový multiplex môže prispieť k rozvoju konkurenčného prostredia a bude príležitosťou aj na rozšírenie ponuky televíznych programov pre divákov.
Pokračovanie nižšie:


Dňa 18.10.2011 sa v TÚ SR konal workshop k príprave výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa budú prideľovať frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie štvrtého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky. TÚ SR na workshope prezentoval svoj zámer a vypočul si názory odbornej verejnosti. Multiplex bude určený pre pokrytie celého územia Slovenskej republiky, t.j. budú k dispozícii frekvencie pre všetky územia frekvenčných vyhradení. Hodnotiace kritériá budú stanovené podľa zákona o digitálnom vysielaní. TÚ SR plánuje začať výberové konanie už v priebehu nasledujúceho týždňa.

Mohlo by vás ešte zaujímať