Reklama

TÚ SR: Žiadna spoločnosť nemá garantovaný monopol na DVB-T

Vzhľadom na dezinformácie publikované v niektorých médiách, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) informuje odbornú i laickú verejnosť, že žiadna spoločnosť nemá zákonom ani iným spôsobom garantovaný monopol na prevádzku DVB-T multiplexov. Slovenská republika má podľa medzinárodnej dohody Ženeva 2006 (GE06) na digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) k dispozícii celkovo osem celoplošných multiplexov, z toho sedem v UHF a jeden vo VHF pásme.
Pokračovanie nižšie:


Z ôsmich multiplexov má spoločnosť Towercom pridelené frekvencie pre jeden úplný, jeden neúplný celoplošný multiplex a jeden multiplex pre šírenie verejnoprávnych médií. Zo zostávajúcich piatich multiplexov budú vyhotovené ďalšie DVB-T a DVB-T2 vysielacie siete. Frekvencie, z ktorých budú pozostávať tieto siete, bude TÚ SR prideľovať vo výberových konaniach, ktoré v budúcnosti vyhlási. TÚ SR dostal dve žiadosti o pridelenie frekvencií pre ďalší celoplošný multiplex DVB-T, resp. DVB-T2 a na základe prejaveného záujmu pripravuje výberové konanie.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať