Reklama

Služby Skylinku na Slovensku sprostredkuje Skylink, a. s.

Česko-slovenská satelitná platforma Skylink oznamuje novinku v prevádzkovaní služby Skylink na Slovensku.

Spoločnosť Towercom, a.s. založila 100% dcérsku spoločnosť Skylink, a.s., a to nepeňažným vkladom – časťou podniku spoločnosti Towercom, a.s. predstavujúcu samostatnú vnútropodnikovú jednotku, analyticky a funkčne oddeliteľnú, ktorá v spolupráci s českou spoločnosťou TradeTec, a.s. zabezpečuje činnosti podporujúce prevádzkovanie satelitnej platformy Skylink na území Slovenskej republiky spojené najmä s nákupom a predajom dekódovacích kariet, sprostredkovaním predaja programových balíčkov, marketingovou podporou predaja ako aj zákazníckou podporou spočívajúcou v registrácii a evidencii zákazníkov na území Slovenskej republiky.
Pokračovanie nižšie:


Spoločnosť Skylink a.s. bola zapísaná dňa 10. 6. 2011 do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, čím na spoločnosť Skylink, a.s. prešli všetky vyššie uvedené činnosti, predtým zabezpečované a vykonávané spoločnosťou Towercom, a.s.

Na základe vyššie uvedeného Skylink, a.s. počnúc dňom 10. 6. 2011 zabezpečuje distribúciu dekódovacích kariet Skylink na území Slovenskej republiky a sprostredkovanie predaja jednotlivých programových balíčkov užívateľom, ktorí si registrovali dekódovaciu kartu pre územie Slovenskej republiky ako aj vykonáva zákaznícku podporu pre slovenských zákazníkov.

Obchodným manažérom spoločnosti Skylink, a. s. je Rastislav Boris.

Informácie o novej spoločnosti:

Skylink, a. s.
Televízna veža Kamzík
Cesta na Kamzík 14
Bratislava 831 01
IČO: 46 214 071
www.skylink.sk

telefónne číslo na zákaznícky servis: 02/49220354
fax: 02/65427249, 02/65427256

číslo bankového účtu pre úhradu predplatného: 25661323 / 7500

Z pohľadu prevádzky a užívania služieb satelitnej televízie Skylink neznamená založenie novej spoločnosti žiadnu zmenu. Adresa novej spoločnosti je zhodná s adresou spoločnosti Towercom, a.s., telefónne a faxové čísla na zákaznícky servis zostávajú nezmenené a bankový účet pre úhradu platieb za platené balíčky sa nemení.

Mohlo by vás ešte zaujímať