Reklama

RVR: V jarnom výberovom konaní je zaradených dvadsať voľných VKV frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila 8. marca 2019 prvé tohtoročné – jarné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 21. mája 2019.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 3. apríla 2019, do 14:00 hod. a  to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 20 rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu je 10 frekvencií novozaradených, ktoré sú individuálne skoordinované. Dve frekvencie sa uvoľnili po radio.MAX, ktoré koncom februára 2019 ukončilo vysielanie a tak spoločnosť MAXMEDIA, s.r.o. požiadala Radu o odňatie licencie.

Šesť frekvencií zaradených do výberového konania do konca roka 2020 využíva vysielateľ Marián Dokupil – Doko Media, na vysielanie programovej služby Rádio MUZIKA. Vysielateľ ich v nasledujúcom roku bude využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Do jarného výberového konania Rada zaradila aj dve frekvencie, ktoré v jesennom výberovom konaní v roku 2018 zostali nepridelené. Jednou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce, ktorá bola pôvodne pridelená Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi Rada na jeho vlastnú žiadosť v apríli 2018 odňala. Druhou je frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, ktorá bola v minulosti odňatá spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. z dôvodu jej nevyužívania. Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie programovej služby Rádio One.

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania:

Novozaradené frekvencie
MestoFrekvenciaVýkon (W)Poznámka
Humenné95,0100
Košice102,5500Prideliteľné spoločne
Prešov102,7250
Plešivec89,6500
Poprad106,6200
Moldava nad Bodvou105,8200
Rožňava 90,5250
Stará Ľubovňa97,4500
Staré Hory95,22
Trnava107,250
Opakovane zaradené frekvencie
Michalovce93,9250
Žarnovica99,6200Prideliteľné len Rádiu One
Frekvencie po spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o.
Nové Zámky98,71000
Nitra101,0100
Frekvencie po spoločnosti Marián Dokupil – DOKO MEDIA
Púchov88,3300Prideliteľné spoločne
Dubnica nad Váhom88,5150
Trenčín89,830
Trenčín92,8500
Bánovce nad Bebravou96,9500
Považská Bystrica104,4300

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

  1. výberko aj na telku https://www.teleoff.gov.sk/data/files/49321_verejna-konzultacia_mux1-vyzva.pdf

Článok už nie je možné komentovať.