Reklama

RVR vyhlásila výberové konanie na obsadenie voľných frekvencií na rozhlasové vysielanie

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila 17. septembra 2018 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 20. november 2018.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 12. októbra 2018, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jesennom výberovom konaní je zaradených 30 rozhlasových frekvencií. Na 19 z nich v súčasnosti vysiela Rádio Anténa Rock na základe licencie držiteľa GES Slovakia, s.r.o. platnej do júla 2020, na šiestich Rádio SiTy na základe licencie držiteľa SITY MEDIA s.r.o., ktorá je platná do mája 2020. Vzhľadom na zákonné lehoty musí Rada tieto frekvencie zaradiť do výberového konania v predstihu. Obaja vysielatelia ich totiž v nasledujúcom roku budú využívať už 16. rok, čo je maximálna doba, počas ktorej zákon umožňuje držať licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby jednému subjektu. Po jej uplynutí musí vysielateľ požiadať o novú licenciu, o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia. Viaceré z frekvencií je vzhľadom na technické parametre možné prideliť len spoločne.

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj frekvenciu 93,9 MHz Michalovce, pôvodne pridelenú Rozhlasu a televízii Slovenska pre účely vysielania Rádia Patria, ktorú však verejnoprávnemu vysielateľovi Rada na jeho vlastnú žiadosť v apríli tohto roka odňala. Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 96,3 MHz Stará Turá sú individuálne koordinované, zvyšné dve frekvencie boli zaradené už v skorších výberových konaniach, neboli však pridelené.

Zoznam všetkých frekvencií jesenného výberového konania:

LOKALITA

FREKVENCIA [MHz]

VÝKON [W]

POZNÁMKY

Námestovo

88,2

200

Stará Turá

96,3

100

Michalovce

93,9

250

Žarnovica

99,6

200

Prideliteľné len pre Rádio One, s.r.o.

Žilina

88,2

500

Frekvencie, na ktorých vysiela Rádio SiTy

Bratislava

89,7

30

Galanta

92,1

250

Bratislava 4

92,3

20

Bratislava

96,0

125

Bratislava

98,5

30

Bratislava

107,0

50

Frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Anténa Rock

Nitra

88,8

10 000

Prideliteľné len spoločne.

Rožňava

89,0

200

Lučenec

89,1

200

Nové Mesto nad Váhom

92,4

250

Košice

94,8

1 000

Považská Bystrica

95,1

250

Snina

95,9

10 000

Piešťany

97,3

500

Banská Bystrica

97,6

100 000

Prideliteľné len spoločne.

Bratislava -Devínska

97,6

100

Čadca

98,1

200

Martin

98,7

500

Prideliteľné len spoločne.

Žilina

98,7

500

Ružomberok

98,8

5 000

Bratislava

100,3

1 000

Prideliteľné len spoločne.

Trenčín

100,3

500

Rimavská Sobota

102,4

500

Prešov

105,2

1 000

Poprad

107,3

2 000

Ďalšie zaujímavé správy: