Reklama

RVR: V jarnom výberovom konaní je zaradených viac ako tridsať frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 14. marca 2018 prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. Výberové konanie vyhlásila v zmysle zákona na úradnej tabuli vo svojom sídle, na webovej stránke a v dvoch celoštátnych denníkoch. Jeho súčasťou bude ako obvykle aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 22. máj 2018.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 6. apríla 2018, a to osobne alebo písomne na adrese sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, 811 06 Bratislava).

V jarnom výberovom konaní je zaradených 32 rozhlasových frekvencií; 22 z nich bude voľných až vo februári 2020, ale vzhľadom na zákonné lehoty ich Rada musí do výberového konania zaradiť v predstihu. Ide o frekvencie, na ktorých vysiela Rádio Jemné. Spoločnosť TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. je držiteľom licencie na vysielanie tejto programovej služby už 16 rokov. Licencia na rozhlasové vysielanie sa udeľuje na 8 rokov; zo zákona je možné predĺžiť ju len raz, a to o ďalších 8 rokov. Po uplynutí tejto doby musí vysielateľ požiadať o novú licenciu. O uvoľnené frekvencie sa môžu uchádzať aj iní žiadatelia.

Spomedzi ostatných desiatich frekvencií je viac ako polovica individuálne skoordinovaných. Zvyšné štyri frekvencie – 89,0 MHz Rožňava, 95,9 MHz Snina, 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov sú uvoľnené po spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o. Na žiadosť vysielateľa rozhodla Rada o ich odňatí v novembri 2017.

LOKALITA

FREKVENCIA

[MHz]

VÝKON

[W]

POZNÁMKY 
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií 
a poštových služieb

Bratislava Devínska

94,9

30

Prideliteľné len pre INTERSONIC RADIO VIVA, s.r.o.

Michalovce

89,7

200

Michalovce

104,4

200

Rimavská Sobota

91,1

200

Nové Mesto nad Váhom

93,7

250

Prideliteľné len pre Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Žarnovica

99,6

100

Prideliteľné len pre RADIO ONE, s.r.o.

Rožňava

89,0

200

Snina

95,9

10 000

Medzilaborce

97,8

200

Prideliteľné spoločne.

Stropkov

97,8

1 000

Frekvencie, ktoré budú voľné ku dňu 5.2.2020

Banská Bystrica

87,7

10 000

Prideliteľné spoločne.

Nitra

87,8

500

Nové Mesto nad Váhom

88,0

8 500

Košice

98,6

100 000

Prideliteľné spoločne.

Tornaľa

98,5

500

Brezno

99,6

300

Prideliteľné spoločne.

Lučenec

99,6

250

Rožňava

99,4

500

Levice

104,2

500

Prideliteľné spoločne.

Štúrovo

104,5

200

Bratislava

106,6

10 000

Liptovský Mikuláš

96,3

500

Námestovo

89,7

500

Nová Baňa

92,5

250

Poprad

103,6

200

Rimavská Sobota

93,8

200

Ružomberok

101,3

100

Spišská Nová Ves

98,1

500

Stará Ľubovňa

107,7

1 000

Trstená

92,4

500

Žilina

106,9

3 000

Zlaté Moravce

91,9

200

Ďalšie zaujímavé správy: