Reklama

O rozhlasové frekvencie jarného výberového konania sa uchádza osem žiadateľov

Do jarného výberového konania, v ktorom je zaradených šestnásť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili siedmi súčasní vysielatelia a jeden žiadateľ o licenciu na novú rozhlasovú stanicu.

Najväčší záujem je o frekvenciu 97,7 MHz Košice, o ktorú sa uchádzajú traja záujemcovia – vysielatelia Rádio Prešov (RÁDIO PREŠOV), RADIO ONE, (Rádio One) a spoločnosť INICIATÍVA, ktorá plánuje spustiť vysielanie rádia Roma. Dvaja z nich majú záujem aj o frekvenciu 97,2 MHz v Prešove. Obe frekvencie sú uvoľnené po spoločnosti DRV (Dobré rádio), ktorej Rada odňala licenciu na vysielanie na vlastnú žiadosť.

Spoločnosť INICIATÍVA sa uchádza aj o poslednú z frekvencií tohto výberového konania, ktorá je doň zaradená po predchádzajúcom vysielateľovi. Ide o frekvenciu 99,4 MHz Banská Bystrica uvoľnenú po spoločnosti RADIO FORMAT CONSULTING, (Rádio ELÁN), ktorá ju získala v jarnom výberovom konaní v roku 2014, ale keďže v zákonnej lehote nezačala vysielať, licencia na vysielanie jej zanikla. Ostatné frekvencie sú individuálne koordinované a o každú z nich má záujem vždy len jeden vysielateľ. Najviac žiadostí Rade doručila spoločnosť C.S.M. group s. r. o. (Rocková republika), ktorá žiada o šesť frekvencií. Po dve frekvencie žiadajú vysielatelia D.EXPRES, k.s. (EXPRES), Best FM Media, spol. s r.o. (Rádio Best FM), Rádio Prešov, s.r.o. (RÁDIO PREŠOV), Rádio Rebeca, s.r.o. (Rádio Rebeca) a už spomínaný RADIO ONE, s.r.o.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 23. mája 2016 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

Lokalita Frekvencia [MHz] Žiadateľ
Banská Bystrica 99,4 INICIATÍVA, s.r.o.
Dolný Kubín 89,0 Rádio Rebeca, s.r.o.
Dolný Kubín 107,7 C.S.M. group s. r. o.
Košice 97,7 RADIO ONE, s. r. o.
Rádio Prešov, s.r.o.
INICIATÍVA, s.r.o.
Liptovský Mikuláš 88,9 RADIO ONE ROCK s.r.o.
Liptovský Mikuláš 99,8 Rádio Rebeca, s.r.o.
Martin 92,4 Best FM Media, spol. s r.o.
Poprad 91,0 C.S.M. group s. r. o.
Prešov 97,2 RADIO ONE, s.r.o.
INICIATÍVA, s.r.o.
Prešov 107,5 C.S.M. group s. r. o.
Prievidza 89,6 Best FM Media, spol. s r.o.
Prievidza 106,4 C.S.M. group s. r. o.
Spišská Nová Ves 97,7 D.EXPRES, k.s.
Terchová 93,1 D.EXPRES, k.s.
Trenčín 95,0 C.S.M. group s. r. o.
Trnava 106,2 C.S.M. group s. r. o.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.