Reklama

freeSAT v roku 2015 s miernym nárastom počtu predplatiteľov

Satelitná platforma freeSAT, ktorú prevádzkuje luxemburská spoločnosť UPC DTH, sa rozrástla v
poslednom štvrťroku na Slovensku o 1 400 nový predplatiteľov. Celkový počet zákazníkov využívajúcich služby satelitného operátora dosiahol k 31.12.2015 69 300.
Pokračovanie nižšie:


Rovnaký nárast zákazníkov zaznamenala UPC DTH v poslednom kvartáli 2015 aj v Českej republike, kde na konci roka 2015 mala 120 100 predplatiteľov. Spoločne na Slovensku a v Česku ich počet dosiahol 189 400. V porovnaní z konca septembra 2015 si tak zriadilo satelitnú televíziu freeSAT v posledných troch mesiacoch minulého roka v SR a ČR 2 800 nových zákazníkov.

Pri porovnaní údajov z konca roka 2014 je to za posledných 12 mesiacov na Slovensku iba nárast o 3 200 nových predplatiteľov a v Českej republike 8 100.

Okrem Slovenska a Česka prevádzkuje UPC DTH satelitnú platformu pod názvom UPC Direct aj v Maďarsku, kde sa počet predplatiteľov v štvrtom štvrťroku navýšil o 3 700 predplatiteľov. Celkový počet predplatiteľov v tejto krajine dosiahol 289 400.

Najviac užívateľom má spoločnosť už tradične v Rumunsku s platformou Focus Sat a to 350 600. Len v poslednom štvrťroku 2015 ich pribudlo až 24 300.

Satelitné platformy UPC DTH využívalo v štyroch krajinách k 31. decembru 2015 už 829 400 predplatiteľov.

Mohlo by vás ešte zaujímať