Reklama

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia. Informovala dnes o tom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v tlačovej správe.

Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť Rádio Anténa, Radio One Retro, Rocková republika, Rádio_FM, Rádio Best FM, Rádio Vlna a Europa 2. Najviac frekvencií (päť) žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia (Rádio Anténa), štyri z nich si aj sám koordinoval. Najväčší záujem je o frekvenciu 
94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov. Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po Rádiu Sever.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 9. novembra 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

Lokalita Frekvencia Žiadateľ
[MHz]
Bratislava – Devínska Nová Ves 97,6 Rádio Anténa
Brezno 98,5 Radio One Retro
Nové Mesto nad Váhom 92,4 Rádio Anténa
Považská Bystrica 95,1 Rádio Anténa
Ružomberok 92,4 Radio One Retro
Trenčín 100,3 Rádio Anténa
Tvrdošín 98,5 Rocková republika
Žilina 94,5 Rádio Anténa
Rocková republika
Rádio Best FM
Rádio_FM
Rádio Vlna
EUROPA2
Radio One Retro

Mohlo by vás ešte zaujímať