Reklama

O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov

V jesennom výberovom konaní je zaradených osem voľných rozhlasových frekvencií na terestriálne vysielanie. Záujem o ne majú siedmi vysielatelia. Informovala dnes o tom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v tlačovej správe.
Pokračovanie nižšie:


Rada bude rozhodovať o pridelení frekvencií v Bratislave, Brezne, Novom Meste nad Váhom, Považskej Bystrici, Ružomberku, Trenčíne, Tvrdošíne a Žiline. Svoje pokrytie by mohli rozšíriť Rádio Anténa, Radio One Retro, Rocková republika, Rádio_FM, Rádio Best FM, Rádio Vlna a Europa 2. Najviac frekvencií (päť) žiada prideliť vysielateľ GES Slovakia (Rádio Anténa), štyri z nich si aj sám koordinoval. Najväčší záujem je o frekvenciu 
94,5 MHz Žilina, o ktorú sa uchádza sedem žiadateľov. Ide o silnú, tzv. ženevskú frekvenciu s výkonom 20 kW, uvoľnenú po Rádiu Sever.

Pri rozhodovaní o udelení či zmene licencie Rada posudzuje predpoklady zachovania plurality informácií a mediálnych obsahov, priehľadnosť vlastníckych vzťahov žiadateľa a priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania. Rada si tiež všíma vyváženosť programovej skladby vzhľadom na existujúcu ponuku programových služieb v lokalite, ktorú bude nové vysielanie pokrývať ako aj prínos žiadateľa vo vzťahu k vysielaniu a výrobe programov vo verejnom záujme. Prihliada aj na skutočnosť, aby žiadateľ nezískal dominantné postavenie na relevantnom trhu a tiež na zabezpečenie primeranej majetkovej účasti slovenských osôb, ak je žiadateľom o licenciu právnická osoba so zahraničnou majetkovou účasťou.

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v pondelok, 9. novembra 2015 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jesenného výberového konania:

LokalitaFrekvenciaŽiadateľ
[MHz]
Bratislava – Devínska Nová Ves97,6Rádio Anténa
Brezno98,5Radio One Retro
Nové Mesto nad Váhom92,4Rádio Anténa
Považská Bystrica95,1Rádio Anténa
Ružomberok92,4Radio One Retro
Trenčín100,3Rádio Anténa
Tvrdošín98,5Rocková republika
Žilina94,5Rádio Anténa
Rocková republika
Rádio Best FM
Rádio_FM
Rádio Vlna
EUROPA2
Radio One Retro

Mohlo by vás ešte zaujímať