Reklama

SES zvyšuje svoj dosah, celosvetovo poskytuje svoje služby už 312 miliónom domácností

Spoločnosť SES oznámila, že zvýšila svoj dosah v roku 2014 a celosvetovo poskytuje svoje služby 312 miliónom televíznych domácností, resp. 1,1 miliarde ľudí, čo predstavuje nárast o 7% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Satelitný monitor, pravidelný každoročný prieskum trhu spoločnosti SES, ktorý zahŕňa aj detailné výsledky pre región Európy, ukazuje, že za nárastom stoja najmä rozvíjajúce sa trhy v Afrike, kde služby spoločnosti využíva 7 miliónov domácností, trhy v regióne Ázia-Tichomorie so 44 miliónmi domácností, ako aj trhy v Latinskej Amerike s 24 miliónmi domácností. V Európe sa dosah spoločnosti SES zvýšil na 154 miliónov domácností a v Severnej Amerike na 84 miliónov domácností.
Pokračovanie nižšie:


V roku 2014 vzrástol priamy dosah satelitnej flotily SES na satelitné TV domácnosti na 125 miliónov (pričom v roku 2013 to bolo 106 miliónov). V prípade káblových operátorov dosah SES mierne klesol (o 3%), na druhej strane v prípade IPTV operátorov vzrástol o 21% na 38 miliónov domácností. Tieto čísla len dokazujú, že satelitná platforma neustále rozširuje svoj dosah a potvrdzuje, že je lídrom pre infraštruktúru TV vysielania.

Výsledky SES Satelitného monitoru poukazujú na dôležitú úlohu satelitu ako infraštruktúry a tiež satelitného operátora SES v Európe. Satelit zostáva najrozšírenejšou formou televízneho príjmu v tomto regióne, pričom má priamy dosah na 90 miliónov TV domácností. SES slúži väčšine týchto domácností – až 64 miliónom. Európa tak s ohľadom na priamy dosah satelitnej flotily SES zostáva jej najsilnejším regiónom. Nemecko zostáva najväčším DTH trhom pre spoločnosť SES, cez jej satelity ASTRA sleduje televíziu až 18 miliónov domácností, oproti tomu Francúzsko je najväčším IPTV trhom – s takmer 11 miliónmi domácností, z ktorých až 9 miliónov slúžia satelity ASTRA.

Tieto rastúce čísla stoja aj za expanziou HD vysielania v Európe s dosahom 47 miliónov HD domácností v roku 2014 (v roku 2013 ich bolo 38 miliónov). Z toho až 77% európskych satelitných domácností sleduje HD vysielanie cez satelity SES. Ku koncu roka 2014 prenášala spoločnosť SES globálne vyše 6 500 televíznych programov, z ktorých vyše 1 800 vysielalo v HD kvalite.

Výsledky SES Satelitného monitoru, pravidelného prieskumu trhu, potvrdzujú, že má spoločnosť SES vedúce postavenie ako infraštruktúra pre televízne vysielanie,“ hovorí Ferdinand Kayser, obchodný riaditeľ spoločnosti SES. „Cieľom našich neustálych investícií je lepšie slúžiť našim zákazníkom v rámci vysielacieho odvetvia a to najmä na rozvíjajúcich sa trhoch. Príkladom je aj satelit SES-9, ktorý plánujeme vypustiť ešte tento rok a ktorý umožní rozšíriť ponuku SES v oblasti DTH služieb v rámci severovýchodnej Ázie, južnej Ázie a Indonézie. Na druhej strane, výsledky prieskumu tiež poukazujú na fakt, že africký trh je plný príležitostí a my budeme pokračovať v rozvoji našich služieb na podporu televíznych operátorov, ako aj pri rozširovaní ich publika. Samozrejme, nezanedbáme ani vyspelé trhy akými sú Severná Amerika a Európa, kde hrá spoločnosť SES kľúčovú úlohu pre služby Next Generation Video.

Celkový dosah satelitnej flotily SES

Priamy dosah satelitnej flotily SES (DTH)

Európa

154 miliónov

65 miliónov

Severná Amerika

84 miliónov

17 miliónov

Latinská Amerika

24 miliónov

200 tisíc

Afrika

7 miliónov

7 miliónov

Ázia-Tichomorie

44 miliónov

37 miliónov

Mohlo by vás ešte zaujímať