Reklama

Česká televízia je spokojná s kanálom ČT art, sleduje ho čoraz väčší počet divákov

Kultúrny program českej verejnoprávnej televízie ČT art, ktorý si delí jednu programovú pozíciu s detským programom ČT:D, si medziročne zdvojnásobil svoju sledovanosť. Od jeho spustenia v auguste 2013 ho sleduje v priemere 157 tisíc ľudí denne. Informovala o tom Česká televízia na základe aktuálnych dát, podľa ktorých vysiela tiež ČT art najoriginálnejšie programy.

ČT art si za rok a pol svojej existencie našiel pevné miesto na českom televíznom trhu, ale aj medzi ostatnými obdobne zameranými stanicami v Európe. Sledujú ho prevažne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí výrazne oceňujú najmä také vlastnosti programov, ako sú originalita a potenciál diváka zaujať. To sú dôležité faktory, ktoré sledujeme u všetkých vysielaných formátov, u kultúrneho kanálu sú však najsilnejšie,“ hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák a dodáva: „Je to pre nás podstatný ukazovateľ toho, že sme sa vydali správnym smerom a darí sa nám aspoň z časti napĺňať potreby náročného kultúrneho publika.“
Pokračovanie nižšie:

Hodnotenie originality programov ČT art bolo v minulom roku najvyššie zo všetkých staníc Českej televízie, dosiahlo sedemdesiatpäť percent zo sto možných, zaujatie programov potom bolo u divákov ešte o tri percentuálne body vyššie. Ďalšiu hodnotu, ktorú Česká televízia sleduje, je spokojnosť. Programom s najvyšším koeficientom v tomto parametri, 9,2 na desaťstupňovej škále, sa stal premiérový hudobný cyklus Deväť symfónií Antonína Dvořáka. Doteraz najsledovanejším programom na ČT art je dokument Freddie Mercury: Príbeh.

ČT art je významnou alternatívou pre každého, kto okrem zábavy očakáva od televízie aj silné kultúrne zážitky a podnety. Taký divák je nadmieru kritický, a ak u našich programov vyzdvihuje práve ich originalitu, a navyše je s nimi spokojný, potom môžeme byť po roku a pol existencie kultúrneho kanálu spokojní aj my. Je nám cťou takého diváka mať,“ hovorí výkonný riaditeľ Št art Tomáš Motl.

Kanál ČT art je dostupný všetkým zákazníkom satelitnej platformy Skylink ako aj predplatiteľom freeSAT s vlastným satelitným prijímačom, ktorí majú predplatený balíček freeSAT medium. Program vysiela na rovnakej pozícii ako stanica ČT:D.

Mohlo by vás ešte zaujímať