Reklama

SES organizuje tento rok už štvrtý ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže ASTRA Talent

Práve odštartoval v poradí už štvrtý ročník súťaže ASTRA Talent, ktorú organizuje satelitný operátor SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG). Do súťaže sa môžu zapojiť deti vo veku od 8 do 15 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska a Srbska, pričom ich úlohou je navrhnúť plagát ilustrujúci výhody satelitných služieb. Za každý zaslaný obrázok venuje spoločnosť ASTRA 1 EUR Chorvátskemu Červenému krížu. Takto získané finančné prostriedky budú následne použité na podporu škôl, ktoré boli poškodené počas tohtoročných ničivých záplav v regióne juhovýchodnej Európy.
Pokračovanie nižšie:


Súťaž ASTRA Talent bude prebiehať od 1. októbra do 30. novembra 2014. Po jej ukončení porota zložená z ilustrátorov a kurátorov galérie vyberie 12 výtvarných diel, autori ktorých získajú zaujímavé a užitočné ceny.

Navrhnuté plagáty je nutné nahrať do systému prostredníctvom stránky www.astratalent.eu (sekcia „Nahraj obrázok“), pričom od 10. do 30. novembra 2014 bude na stránke možné za jednotlivé obrázky hlasovať. Šiesti autori, ktorých obrázky získajú najvyšší počet hlasov v online hlasovaní, budú takisto odmenení.

Práce, ktoré deti do súťaže prihlásili v rámci minulých ročníkov, nám ukázali, aké sú nadané a tvorivé. Významnou súčasťou projektu je aj jeho charitatívny rozmer, pričom tento rok budú mať súťažiaci možnosť pomôcť svojim rovesníkom, ktorých postihla prírodná katastrofa,“ povedala Barbara Uzunowa-Drymer, marketingová riaditeľka SES ASTRA.

Chorvátsky Červený kríž stále bojuje s následkami povodní, ktoré v tomto roku zasiahli juhovýchodnú Európu. Sme veľmi vďační za podporu zo strany SES a za obrázky týchto detských umelcov, ktorí svojou kreativitou prispievajú na dobrú vec,“ uvádza Chorvátsky Červený kríž.

Viac informácií o súťaži ako aj pravidlá súťaže nájdete na stránke www.astratalent.eu.

Mohlo by vás ešte zaujímať