Reklama

Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie RVR vo veci pridelenia frekvencií, na ktorých vysielalo Rádio VIVA

Najvyšší súd SR dnes potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zo dňa 3. decembra 2013, ktorým RVR rozhodla o pridelení frekvencií, na ktorých do 21. 12. 2013 vysielalo Rádio VIVA, spoločnosti CORPORATE LEGAL. Informovala dnes o tom Rada v tlačovej správe.
Pokračovanie nižšie:


Voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu nie je možné podať odvolanie. Potvrdené rozhodnutie Rady nadobudne právoplatnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu.

O pridelení frekvencií Rada rozhodovala v rámci výberového konania v máji 2012 z dôvodu končiacej sa platnosti licencie na vysielanie spoločnosti Rádio VIVA, ktorú v zmysle zákona viac nebolo možné predĺžiť. Voči rozhodnutiu Rady sa odvolal jeden z neúspešných uchádzačov výberového konania – spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE.

(RVR)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Rádio VIVA. Rádio VIVA bolo prokomunistické rádio. Každý, kto toto rádio počúval aspoň rok pred jeho skonom, bol toho svedkom. Ako vyzerá prokomunistické rádio? V prvom rade verejne pravidelne šíri prokomunistickú propagandu, čiže jedná protizákonne a nie je zato stíhané. Tento fakt má ďalekosiahle dôsledky, jeden je i ten, že všetky ilegálne aktivity v rôznych oblastiach bežného života, ktoré si môžete predstaviť, nás môžu kedykoľvek postihnúť, ak nie sme prokomunisticky zameraní. Ďalej, jeho hospodárenie je rozbité a to i keď funguje napr. zo štátnych peňazí, presadzuje platený mainstream a pod. Všetky body a mnoho iných toto rádio spĺňalo. Najviac úsmevné bolo, keď chcelo prezentovať podporu verejnosti na zachovanie svojej frekvencie.

    Nie vzdialene od týchto skutočností sa firma Skylink zabezpečila prechodom za hranice, popri svojich aktivitách, odmenených v ČR vysokou pokutou; pokuta bola zaplatiteľná. Nezabúdajme však, že kauza Skylink je kauzou súčasnej socialistickej „vlády“. V skutočnosti však Skylink postupuje ďalej. Zaznamenala sa taká aktivita, že nátlakový prechod do predaja HD technológií spojený s názorom zákazníka, ktorý má kritický pohľad na túto firmu, vedie k náhodnému odpájaniu jeho programov. Prechod za hranice však nepomôže.

Komentáre už nie sú povolené.