Reklama

Vysielacia rada udelila televíziám pokuty v celkovej výške takmer 12 tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 9. septembra, udelila televíziám pokuty v celkovej výške 11 819 €.

Sankciu 5 000 eur uložila rada vysielateľovi MAC TV za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 19. 2. 2014 v čase o 12:33 hod odvysielal program Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a mal byť preto označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov.
Pokračovanie nižšie:


Druhú sankciu 3 500 eur udelila rada vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA za to, že zreteľne neoddelil reklamy od iných programov. K prehrešku došlo dňa 29. 4. 2014 pred a po programe Predpoveď počasia v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho sponzora programu.

Bez sankcie neobišiel ani verejnoprávny vysielateľ RTVS, ktorý porušil § 35 ods. 2 ZVR (zaradenie reklamných a telenákupných šotov iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok programov zložených zo samostatných častí a pri prenose podujatí), dňa 17. 5. 2014 počas priameho prenosu hokejového zápasu Slovensko – Taliansko odvysielaním reklamného šotu Poštová banka 12 sekúnd po pokračovaní podujatia. Za porušenie uložila RVR vysielateľovi pokutu 3 319 eur.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

  1. Rada nech sa dalej zosmiesnuje smiesnymi pokutami – ak by tam „pridala“ dve nuly na konci, to by asi konecne zabralo…

Komentáre už nie sú povolené.