RVR vyhlásila výberové konanie na šesť rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes zverejnila na svojich webových stránkach zoznam frekvencií v rámci výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie. Celkovo sa uchádzači môžu uchádzať o šesť voľných frekvencií v mestách Banská Bystrica, Detva, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Spišská Nová Ves a Žilina.

RVR začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. Lehota na podanie žiadosti je do 24. októbra 2014. Dátum verejného vypočutia v konaniach je stanovený na 1. decembra 2014.

Frekvencie koordinovali piati súčasní rozhlasoví vysielatelia, o ich pridelenie sa môžu uchádzať aj iné subjekty. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča z dôvodu možného vzájomného rušenia frekvencií prideliť frekvenciu 92,9 MHz Detva spoločnosti D. EXPRES, k.s.

Zoznam voľných frekvencií

Mesto

Frekvencia

Výkon (W)

BANSKÁ BYSTRICA

88,6

1000

DETVA

92,9

100

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

96,7

500

ROŽŇAVA

91,3

250

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

103,3

200

ŽILINA

88,6

500

 

Moho by Vás ešte zaujímať