Reklama

Orange ponúka zákazníkom už aj poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Orange začal okrem telefonovania, internetu a televízie v spolupráci s poisťovňou Generali ponúkať svojim zákazníkom novú službu Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Nová služba kryje nielen zariadenie domácnosti, ale aj osobné veci a tiež škodu spôsobenú iným. Informoval dnes o tom operátor.
Pokračovanie nižšie:

Poistením majetku ďalej rozširujeme ponuku služieb pre domácnosti, ktorá v súčasnosti zahŕňa telefonovanie, internet a televíziu. Táto nová služba je ďalším krokom v našej stratégii prinášať zákazníkom výhodné služby pre celú domácnosť,“ hovorí Zuzana Nemečková, riaditeľka obchodného úseku Orangeu.

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu zahŕňa okrem poistenia vecí v domácnosti aj poistenie majetku na sebe či pri sebe a tiež poistenie zodpovednosti za škodu. Za novú službu zaplatí zákazník 3 eurá mesačne.

Poistenie osobného majetku (poistné krytie do sumy 16 500 €) – Kryje odcudzenie hnuteľných vecí, ktoré má poistený v čase škodovej udalosti pri sebe alebo na sebe – napríklad kabelku, batoh a ich obsah, oblečenie, cennosti, a iné veci osobnej potreby.

Poistenie majetku doma (poistné krytie do sumy 16 500 €) – Kryje poškodenie, zničenie a odcudzenie hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti – napríklad nábytku, plávajúcej podlahy, elektroniky, šperkov, športových potrieb a pod.

Poistenie zodpovednosti za škodu (poistné krytie do sumy 10 000 €) – Kryje napríklad vytopenie susedov, zranenie inej osoby pri športovaní, škodu spôsobenú domácim miláčikom na majetku a zdraví tretím osobám a pod.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentár

Komentáre už nie sú povolené.