Reklama

Maďari preladia multiplex C z vysielača Nagy Hideg Hegy na 58. kanál

Prevádzkovateľ maďarských DVB-T multiplexov, spoločnosť Antenna Hungária, tento týždeň informoval, že preladí multiplex C z vysielača Nagy Hideg Hegy z pôvodného 46. (674 MHz) na nový 58. kanál (770 MHz). Okrem toho dôjde aj k navýšeniu výkonu vysielača z pôvodných 2,6 kW na 4 kW.
Pokračovanie nižšie:

K samotnej zmene má dôjsť 24. septembra údajne kvôli novému multiplexu D z vysielača Győr, ktorý bol spustený začiatkom júna tohto roku, keďže ten zasahuje až do oblasti príjmu multiplexu C z Nagy Hideg Hegy a preto niektorým divákom spôsobuje rušenie či dokonca znemožňuje príjem daného multiplexu.

TIP: Maďari budú môcť prijímať cez anténu od októbra až 55 televíznych programov, prinášame ich zoznam

Vysielač Nagy Hideg Hegy šíri všetkých päť maďarských multiplexov. Prvý multiplex A je dostupný na 38. kanáli, multiplex B na 55. kanáli, multiplex C na 46. kanáli (po zmene 58. kanál), multiplex D na 41. kanáli a multiplex E na 24. kanáli.

Mohlo by vás ešte zaujímať