Reklama

Česká televízia rozšíri správy v posunkovej reči

Česká verejnoprávna televízia rozšíri od soboty 6. septembra vysielanie televíznych správ v posunkovej reči. Na svojom druhom programe ČT2 ponúkne pravidelnú spravodajskú rubriku sluchovo postihnutým sedem dní v týždni.

Rozšírenie vysielania správ v posunkovej reči je ďalším logickým krokom na ceste k zvyšovaniu komfortu sluchovo znevýhodnených divákov, o ktorý sa neustále snažíme nielen v televíznom vysielaní, ale aj na našom webe,“ komentuje riaditeľ programu Českej televízie Milan Fridrich.
Pokračovanie nižšie:

Ďalšou novinkou vo vysielaní ČT sú aj skryté titulky vo vysokom rozlíšení, ktoré sú dostupné na všetkých programoch vo vysokom rozlíšení. „Do budúcnosti uvažujeme aj o rozšírení tejto funkcionality napríklad formou simultánneho vysielania viacerých jazykových verzií či zapojenie zjednodušených titulkov pre detských divákov,“ doplňuje technický riaditeľ Českej televízie Ivo Ferkl.

Mohlo by vás ešte zaujímať