Reklama

Towercom získal povolenie na dokrývač Zázrivá pre druhý multiplex

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) na základe žiadosti spoločnosti Towercom, povolil dokrývač Zázrivá pre druhý multiplex. Informoval dnes o tom Roman Vavro, tlačový hovorca RÚ.
Pokračovanie nižšie:


Dokrývač bude vysielať na 21. kanáli s maximálnym povoleným výkonom 31,6 W ERP v nulovej rovine. Umiestnený bude v nadmorskej výške 978 m. n.m. Stred anténového systému bude vo výške 31 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 22.8.2014 a je platné do 31.7.2024.

Vďaka novému dokrývaču sa zlepší pokrytie signálom druhého multiplexu v Zázrivej a jej blízkom okolí. Druhý multiplex šíri programy komerčných vysielateľov TV JOJ, Plus, Markíza, Doma a TA3.

Mohlo by vás ešte zaujímať