Zvukovú grafiku mení aj Rádio Slovensko

Rozhlasové programové služby RTVS pripravili pre poslucháčov ďalšiu významnú zmenu, ktorá je pokračovaním stratégie rozvoja rozhlasových služieb generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku. Po Rádiu Devín sa v pondelok s novou zvukovou grafikou v éteri predstaví aj Rádio Slovensko.

Dôveryhodné mienkotvorné spravodajstvo, silná pozícia zahraničného spravodajstva, bezkonkurenčné športové spravodajstvo, kvalitná publicistika a výnimočný archív – to sú piliere, vďaka ktorým je Rádio Slovensko jedinečnou značkou a má dlhodobo stabilné miesto na slovenskom mediálnom trhu. Nový zvukový obal tieto kvality prirodzene zvýrazňuje,“ povedal riaditeľ Programových služieb Slovenského rozhlasu Vincent Štofaník.

Podľa riaditeľky Sekcie marketingu a komunikácie RTVS Daše Matušíkovej sa v prípade vlajkovej lode Slovenského rozhlasu zmení hlavne zvuková grafika, hlasom rádia naďalej ostáva Ján Gallovič a upútavkovým hlasom Vladimír Kobielsky. „Za ústredný slogan Rádia Slovensko sme zvolili Všetko, čo je dobré vedieť, keďže najsilnejšími devízami Rádia Slovensko sú spravodajstvo, pôvodná publicistika či Zelená vlna, ktorá nesporne patrí medzi najlepšie dopravné servisy v slovenskom rozhlasovom éteri,“ zdôraznila D. Matušíková.

Poslucháčov Rádia Slovensko budú vo vysielaní sprevádzať nové slogany „To najlepšie vo vzduchu. Rádio Slovensko – všetko, čo je dobré vedieť“ a tiež „Informácie vždy na prvom mieste. Rádio Slovensko – všetko, čo je dobré vedieť“. Na vývoji zvukovej grafiky sa spoločne podieľali Programový manažment Slovenského rozhlasu a Sekcia marketingu a komunikácie RTVS. Autorom zvukovej grafiky je hudobník a skladateľ Roman Ferianc, slogan vznikol v interných kapacitách marketingu RTVS a jeho autorom je copywriter Robert Bunča.

Ako uviedla riaditeľka Informačných programových služieb Slovenského rozhlasu Ľubica Hamarová, k zmenám vo zvukovej grafike Rádia Slovensko sa pristúpilo viac evolučne než revolučne. V novej zvukovej grafike je zvýraznené audiologo, opustil sa doterajší koncept spievanej verzie, pričom zámerom je zvýšenie modernosti a dynamiky vysielania Rádia Slovensko „Výsledkom by mal byť progresívny posun, ktorý úzko korešponduje s hudobným formátom Rádia Slovensko, ale zároveň s kvalitným, aktuálnym a informačne bohatým slovným obsahom. V tejto podobe zvuková grafika zodpovedá súčasným trendom moderného verejnoprávneho média,“ dodala.

Jeden z najoriginálnejších počinov pri príležitosti spustenia novej zvukovej grafiky je slávnostná verzia známej zvučky Rádia Slovensko v úprave hudobného skladateľa Vladimíra Martinku, ktorú nahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením dirigenta Maria Košika. Zvučka bude v éteri Rádia Slovensko znieť predovšetkým pri významných udalostiach, výročiach alebo štátnych sviatkoch. Prvýkrát ju poslucháči budú mať možnosť počuť už zajtra na poludnie pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda.



Moho by Vás ešte zaujímať