Reklama

Skylink si splnil oznamovaciu povinnosť, musí dodržiavať zákon o elektronických komunikáciách

Prevádzkovateľ satelitnej platformy Skylink, luxemburská spoločnosť M7 Group, si splnil oznamovaciu povinnosť a Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ho už eviduje ako poskytovateľa satelitnej retransmisie na území Slovenskej republiky.

Oznamovacia povinnosť sa samozrejme týka aj spoločnosti UPC DTH, ktorá poskytuje na Slovensku služby satelitnej televízie pod značkou freeSAT. Spoločnosť UPC DTH, si ale zatiaľ oznamovaciu povinnosť nesplnila. V týchto dňoch RÚ však, podľa vyjadrenia, ktoré poskytol nášmu portálu, očakáva doručenie predpísaného tlačiva, ktorým si daná spoločnosť splní oznamovaciu povinnosť.
Pokračovanie nižšie:


Po splnení oznamovacej povinnosti sa stanú obaja operátori oprávnenými poskytovateľmi na území Slovenskej republiky a budú musieť plniť povinnosti a dodržiavať zákon o elektronických komunikáciách. V opačnom prípade RÚ zasiahne a platformy môžu dostať pokutu.

Dôvod prečo musia satelitní operátori splniť oznamovaciu povinnosť je práve rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania (spor maďarského regulátora s UPC DTH). Celé znenie rozsudku si môžete prečítať tu.

Mohlo by vás ešte zaujímať