Reklama

Slovenský rozhlas prinesie spravodajskú reláciu zo života Katolíckej cirkvi v spolupráci s Vatikánskym rozhlasom

Generálny riaditeľ verejnoprávnej RTVS Václav Mika vycestoval do Vatikánu, aby uzatvoril významnú dohodu o spolupráci. Osobne sa stretol s Federicom Lombardim SJ, riaditeľom tlačového úradu Svätej stolice, generálnym riaditeľom Radio Vaticana (Vatikánsky rozhlas) a zároveň hovorcom pápeža.

Dohoda medzi RTVS a Vatikánskym rozhlasom vzniká za účelom zvýšenia informovanosti občanov Slovenskej republiky o živote kresťanov na celom svete prostredníctvom  vysielania Slovenského rozhlasu,“ informovala dnes RTVS. 
Pokračovanie nižšie:

Som veľmi rád, že moja prvá pracovná cesta v tomto roku smerovala práve do Vatikánu.  Mal som tú česť stretnúť sa s jednou z kľúčových osobností, p. Lombardim a stráviť s ním aj čas v neformálnom rozhovore,“ povedal bezprostredne po stretnutí generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Výsledkom tejto spolupráce bude vysielanie spravodajskej relácie zo života Katolíckej cirkvi pripravené Vatikánskym rozhlasom v rozsahu 10 minút, ktorú poslucháči nájdu vo vysielaní Rádia Slovensko a v repríze na Rádio Regina. V maďarskej jazykovej mutácii pre maďarskú národnostnú menšinu žijúcu na území Slovenskej republiky zas bude pripravená relácia na Rádiu Patria v premiére každú nedeľu. Obe relácie budú taktiež prístupné v digitálnom archíve oboch rádií na webe RTVS. Spravodajské relácie budú pripravované a doručované na náklady Radio Vaticana. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2015. 

Nielen udalosti uplynulého roka ukázali, že práve Vatikán je miestom, kde sa tvoria dejiny a dejú udalosti, pri ktorých RTVS nesmie chýbať,“ dodal Václav Mika.

Mohlo by vás ešte zaujímať