Reklama

RTVS kontinuálne zlepšuje pokrytie územia Slovenska signálom v sieti DVB-T

V priebehu tohto týždňa sa rozšírila divácka obec s digitálnym terestriálnym príjmom, a to vďaka novým vysielačom, ktoré spoločnosť Towercom v spolupráci s RTVS spustila v rámci projektu navýšenie pokrytia a skvalitnenie siete verejnoprávneho multiplexu. Kvalitný digitálny príjem staníc RTVS teraz budú mať aj diváci v troch ďalších lokalitách: Žilina – Krížava, Stropkov – Baňa a Brezno – Skalka. Okrem týchto vysielačov bol dvojnásobne navýšený vyžiarený výkon na DVB-T Banská Štiavnica – Sitno.

Som rád, že náš zámer zlepšiť a rozšíriť pokrytie územia Slovenska v rámci verejnoprávneho multiplexu dostáva konkrétne rozmery. Verejnoprávny rozhlas a televízia by totiž mali byť dostupné aj v kritických miestach, keďže aj v týchto lokalitách ľudia platia úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

Spoločný tím RTVS a spoločnosti Towercom v priebehu zimných mesiacov analyzoval existujúce pokrytie a vybral lokality, kde príjmové podmienky nevykazovali dostatočnú kvalitu alebo predpísanú intenzitu signálu verejnoprávneho multiplexu. Nezanedbateľným kritériom boli aj pripomienky, poznatky a skúsenosti našich divákov z rôznych, najmä hornatých oblastí Slovenska.

Napriek dlhej zime a nedostupnosti viacerých lokalít do polovice apríla (realizácia často aj za podpory snežnej techniky) boli k 15. máju spustené vysielače s vysokým výkonom posilňujúce pokrytie siete terestriálneho multiplexu v lokalitách Žilina – Krížava, Stropkov – Baňa a Brezno – Skalka. Okrem týchto nových vysielačov bol dvojnásobne navýšený vyžiarený výkon na DVB-T Banská Štiavnica – Sitno. Vybrané lokality sa stávajú súčasťou tzv. základnej siete vysielačov, ktorá bude postupne doplnená o vysielače s nízkym výkonom určené pre pokrytie menších oblastí. „Tieto lokality sú vo väčšine prípadov identické pre všetky štyri DVB-T multiplexy, čím terestriálnym divákom narastá programová ponuka bez potreby akýchkoľvek zmien na anténnom systéme. Stačí len opätovne spustiť automatické ladenie a programové služby RTVS sa objavia v programovej ponuke prijímača,“ povedal riaditeľ Sekcie technickej realizácie RTVS Andrej Doležal.

Táto etapa dokrývania má ambíciu vyriešiť pokrytie okresných miest a oblastí, kde efektívne vybrané umiestnenie vysielača prinesie možnosť DVB-T príjmu čo najväčšiemu počtu nových divákov. Po jej ukončení plánovanom na leto 2013 RTVS a Towercom opätovne spoločne vyhodnotia dosiahnuté pokrytie a budú pokračovať na skvalitnení a dostupnosti digitálneho terestriálneho signálu v rámci verejnoprávneho multiplexu.

Našim cieľom je obnoviť divácky záujem o pozemné vysielanie, ponúknuť programy v HD kvalite a pripraviť strategické plány umožňujúce ďalší rozvoj terestriálneho vysielania ako interaktivita, DVB-T2, prenosný príjem a iné výhody, ktoré digitálne terestriálne vysielanie môže v budúcnosti divákovi ponúknuť,“ dodal Andrej Doležal.

(RTVS)

Ďalšie zaujímavé správy:

Komentáre

  1. no neviem, ale z vysielača Žilina-Krížava beží verejnoprávny mux už oveľa dlhšie ako od 15. mája a v článku sa o ňom píše ako o novom vysielači

  2. Žilina Krížava MUX VP vysiela od 22. februára 2013, Brezno Skalka a Stropkov od apríla, to len v RTVS asi zaspali dobu nebo co…

Článok už nie je možné komentovať.