Reklama

Nové vysielače prvého multiplexu Banská Štiavnica – Sitno a Nitra – Zobor získali povolenie ešte minulý týždeň

Ako sme už informovali na našom portáli z vysielača Nitra – Zobor a Banská Štiavnica – Sitno je šírený aj prvý multiplex. Oba vysielače získali podľa TÚ SR povolenia tesne pred sviatkami ešte minulý týždeň. „Vysielače majú povolený K 50 s výkonom 2 kW ERP s vertikálnou polarizáciou. Sitno má povolenú výšku stredu anténneho systému nad terénom 60 m a Zobor 54,9 m,“ povedal pre náš portál SatelitnaTV.sk Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR.

Spoločnosť Towercom, ktorá prevádzkuje prvý, ako aj zvyšné tri celoplošné multiplexy, doručila žiadosti TÚ SR pre povolenia na prvý multiplex (vysielače Nitra – Zobor a Banská Štiavnica – Sitno) ešte v minulom roku (28. decembra 2012). „Podľa článku 4 záverečných dokumentov Regionálnej dohody a jej príloh, ktorá bola vypracovaná Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby v častiach regiónov 1 a 3 a vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz v Ženeve v roku 2006 a schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 87 z 31.1.2007, bol TÚ SR povinný pre prechodné obdobie začať proces medzinárodných koordinácií rádiových zariadení pre digitálne terestriálne vysielanie v štandarde DVB-T s dotknutými administráciami. Po úspešnom skončení medzinárodných koordinácií TÚ SR vydal tieto povolenia,“ dodal Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR.

Oba vysielače Banská Štiavnica – Sitno a Nitra – Zobor tak šíria všetky štyri celoplošné multiplexy.

MUX 1 na 50. kanáli
MUX 2 na 21. kanáli
MUX 3 (VP) na 48. kanáli
MUX 4 na 31. kanáli

Mohlo by vás ešte zaujímať


Komentáre

  1. Extrémne slabý signál 50k sitno. Hodruša-Hámre

  2. Ahoj ikosk. To viem že má vysielať, ale určite už vysiela s plným výkonom 2 kw?

Komentáre už nie sú povolené.