Reklama

Nové vysielače prvého multiplexu Banská Štiavnica – Sitno a Nitra – Zobor získali povolenie ešte minulý týždeň

Ako sme už informovali na našom portáli z vysielača Nitra – Zobor a Banská Štiavnica – Sitno je šírený aj prvý multiplex. Oba vysielače získali podľa TÚ SR povolenia tesne pred sviatkami ešte minulý týždeň. „Vysielače majú povolený K 50 s výkonom 2 kW ERP s vertikálnou polarizáciou. Sitno má povolenú výšku stredu anténneho systému nad terénom 60 m a Zobor 54,9 m,“ povedal pre náš portál SatelitnaTV.sk Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR.
Pokračovanie nižšie:

Spoločnosť Towercom, ktorá prevádzkuje prvý, ako aj zvyšné tri celoplošné multiplexy, doručila žiadosti TÚ SR pre povolenia na prvý multiplex (vysielače Nitra – Zobor a Banská Štiavnica – Sitno) ešte v minulom roku (28. decembra 2012). „Podľa článku 4 záverečných dokumentov Regionálnej dohody a jej príloh, ktorá bola vypracovaná Regionálnou rádiokomunikačnou konferenciou ITU pre plánovanie digitálnej pozemskej rozhlasovej služby v častiach regiónov 1 a 3 a vo frekvenčných pásmach 174-230 MHz a 470-862 MHz v Ženeve v roku 2006 a schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 87 z 31.1.2007, bol TÚ SR povinný pre prechodné obdobie začať proces medzinárodných koordinácií rádiových zariadení pre digitálne terestriálne vysielanie v štandarde DVB-T s dotknutými administráciami. Po úspešnom skončení medzinárodných koordinácií TÚ SR vydal tieto povolenia,“ dodal Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca TÚ SR.

Oba vysielače Banská Štiavnica – Sitno a Nitra – Zobor tak šíria všetky štyri celoplošné multiplexy.

MUX 1 na 50. kanáli
MUX 2 na 21. kanáli
MUX 3 (VP) na 48. kanáli
MUX 4 na 31. kanáli

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. Extrémne slabý signál 50k sitno. Hodruša-Hámre

  2. Ahoj ikosk. To viem že má vysielať, ale určite už vysiela s plným výkonom 2 kw?

Komentáre už nie sú povolené.