Reklama

Mika podpísal dohodu o spolupráci s verejnoprávnym médiom vo Vojvodine

Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika dnes v Novom Sade podpísal dohodu o spolupráci medzi RTVS a verejnoprávnym vysielateľom Radio Televizija Vojvodine. Cieľom dohody je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce medzi oboma verejnoprávnymi inštitúciami v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a zlepšenie informovanosti Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Dohodu o vzájomnej spolupráci médií verejnej služby podpísali generálni riaditelia RTVS a Radio Televizija Vojvodine Václav Mika a Siniša Isakov. „Európsky verejnoprávny priestor poskytuje neobmedzené možnosti vzájomnej spolupráce. Táto dohoda o spolupráci umožní zintenzívniť kontakty na oboch stranách a zvýšiť informovanosť slovenskej menšiny vo Vojvodine,“ povedal šéf RTVS Václav Mika.

Podpisom dohody obe strany vyjadrili zámer pokračovať v dobrej spolupráci a rozvíjať vzájomné kontakty v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Obe verejnoprávne médiá si budú vymieňať rozhlasové a televízne hudobné a slovné programy vlastnej produkcie v slovenskom jazyku, resp. v jazykoch menšín, v ktorých vysielajú. Na základe tejto dohody môže vzniknúť spoločné vysielanie, ktorého cieľom je zlepšenie informovanosti recipientov svojich krajín. Dohoda umožní realizovať študijné a pracovné pobyty pre redaktorov RTVS vo Vojvodine a pre zamestnancov redakcie slovenského vysielania Radio Televizija Vojvodine na Slovensku za účelom zdokonalenia sa v slovenskom jazyku.

(RTVS)

Ďalšie zaujímavé správy: