Reklama

Verejnoprávny multiplex z vysielača Banská Štiavnica – Sitno s vyšším výkonom

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) dnes oznámil, že vyhovel žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. a povolil zmenu anténneho diagramu a zvýšenie vyžiareného výkonu DVB-T vysielača Banská Štiavnica – Sitno K 48 zo 17 190 W na 34 674 W. Vysielač je súčasťou verejnoprávneho multiplexu. Zmena nadobudla právoplatnosť dnes 8.2.2013.
Pokračovanie nižšie:

Zmena vyžarovacieho diagramu a navýšenie výkonu verejnoprávneho multiplexu z vysielača Banská Štiavnica – Sitno (48. kanál) bude znamenať zlepšenie prijímových podmienok obyvateľov v okolí Banskej Štiavnice.

Pripomeňme, že verejnoprávny multiplex šíri aktuálne tri televízne programy RTVS z toho jeden je vo vysokom rozlíšení (STV1, STV2 a STV1 HD). Okrem televíznych staníc sú v multiplexe k dispozícii aj rozhlasové stanice Slovenského rozhlasu – Slovensko, Regina (BA, BB, KE), Devín, Radio_FM, Radio Slovakia International, Patria (FM,RD), Klasika, Litera, Junior a Slovakia.

Mohlo by vás ešte zaujímať