Reklama

Česká televízia spustí 31. augusta detský kanál ČT:D a kanál venovaný kultúre ČT art

Česká televízia spustí 31. augusta 2013 dva nové tematické kanály. Jeden bude venovaný deťom a druhý bude zameraný na kultúru. Oba kanály budú zdieľať jednu programovú pozíciu. Medzi šiestou a dvadsiatov bude dostupný detský program ČT:D a po ôsmej hodine večer zase ČT art.

Spustením detského a kultúrneho kanálu napĺňa Česká televízia jednu z hlavných úloh verejnoprávnej televízie, ktorú v tejto podobe nemôžu, a ani do budúcnosti zrejme nebudú môcť plniť komerčné stanice. Výlučné postavenie Českej televízie spočíva v tom, že preberá zodpovednosť za obsahovú kvalitu, žánrovú pestrosť a ucelenosť programu. Rozšírením programovej ponuky pre jednotlivé divácke skupiny a zvýšením diváckeho komfortu súčasne ukazuje, že je modernou televíziou verejnej služby, „vysvetľuje generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák a dodáva: „Naším cieľom je mať v budúcnosti dva samostatne vysielajúce tematické kanály.
Pokračovanie nižšie:

ČT:D má byť multižánrovým kanálom pre deti vo veku od 4 do 12 rokov. Vo svojom vysielaní ponúkne zábavné a vzdelávacie programy, filmy, rozprávky, dokumenty, detské spravodajstvo či šport. ČT:D bude vysielať denne od 6 do 20 hod.

Detský kanál Českej televízie ponúkne atraktívne a zmysluplné programy, vrátane programov s presahom do vzdelávania. Cieľom detského kanálu bude deti nielen baviť, ale aj vzdelávať a ponúknuť ako deťom, tak aj ich rodičom alternatívu k súčasným komerčným staniciam pre deti a mládež,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ ČT:D Petr Koliha.

Samotný názov detského kanálu pomáhali Českej televízii vybrať deti, ktoré oslovila v skupinovom výskume. Výber a grafické spracovania mena a loga vysvetľuje Pavla Hromková, vedúca Kreatívy a designu Českej televízie: „Symbol úsmevu je jednoduchý a všeobjímajúci. Má pozitívny náboj, ktorému rozumejú aj najmenšie deti. Je jasne identifikovateľný a pritom dokonale zapadá do dnešného sveta technológií, kde ikony, piktogramy a grafika hrajú veľkú rolu a v ktorom sa naše deti tak obratne pohybujú.

Na rovnakej programovej pozícii ako detský kanál bude vysielať denne od 20 hodiny do pol druhej v noci kultúrny kanál ČT art. Kultúrny kanál ponúkne svojim divákom pravidelné okná venované jednotlivým oblastiam kultúry a umenia.

Vysielanie kultúrnych programov patrí k jednej zo základných funkcií verejnoprávneho média. Zriadením vlastného kanálu získava kultúra prvýkrát v histórii Českej televízie ucelený a pravidelný priestor v hlavnom vysielacom čase,„hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák. Koncepciou ČT art je vysielať kultúrne programy v tematických blokoch, pracovať s kontextom, ponúkať pestrosť foriem a záberov a usilovať o zastúpenie všetkých kultúrnych oblastí a odborov. Programová ponuka predstaví existujúce programy aj nové formáty a akvizície.

Oba nové programy Českej televízie odštartujú 31. augusta 2013.

CT_D

CT_art

Mohlo by vás ešte zaujímať