Reklama

Towercom zlepší pokrytie druhého a verejnoprávneho multiplexu novými vysielačmi

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadostí spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na prevádzkovanie DVB-T vysielačov, ktoré majú zlepšiť pokrytie signálom druhého a verejnoprávneho multiplexu.
Pokračovanie nižšie:


Povolené vysielače: Holíč K 27 s výkonom 324 W, Stará Ľubovňa – mesto K 24 s výkonom 81 W, Hriňová K 33 s výkonom 79 W, Torysa K 24 s výkonom 230 W, Nálepkovo K 25 s výkonom 154,5 W, Ždiar K 24 s výkonom 57 W budú súčasťou verejnoprávneho multiplexu.

Povolené vysielače: Holíč K 32 s výkonom 316 W, Hriňová K 60 s výkonom 80,9 W, Torysa K 55 s výkonom 229 W, Nálepkovo K 59 s výkonom 145,8 W a Ždiar K 55 s výkonom 57 W budú súčasťou 2. multiplexu.

Všetky výkony sú maximálne výkony ERP v nulovej rovine. TÚ SR ďalej povolil zmenu elevácie antén a nastaveného výkonu vysielača Bratislava – Kamzík K 27, ktorý je súčasťou verejnoprávneho multiplexu a Bratislava – Kamzík K 56, ktorý je súčasťou druhého multiplexu. Vysielač 1. multiplexu Košice K 57 sa na základe povolenia TÚ SR presúva z kóty Makovica na Dubník. Vysielač má povolený výkon 12 580 W ERP.

(TS TÚ SR, red)

Mohlo by vás ešte zaujímať