Reklama

Satelitné vysielanie a spoločnosť SES zaznamenávajú v Európe neustály rast

Spoločnosť SES (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange: SESG) oznámila, že satelit sa stal vedúcou televíznou infraštruktúrou v Európe a predstihol tak káblové aj terestriálne vysielanie. Približne 84 miliónov európskych domácností vlastní satelit (DTH – príjem priamo do domácnosti) a využíva ho ako  hlavný spôsob príjmu TV signálu, čo predstavuje 22% zvýšenie za posledné 4 roky. V tom istom období prestalo prijímať terestriálne vysielanie 16 miliónov domácností a káblové vysielanie vyše 2 milióny domácností. IPTV (televízna distribúcia cez telekomunikačné siete v IP formáte) prijímalo ku koncu roka 2011 16 miliónov domácností. Vyplýva to z posledného Satelitného monitoru spoločnosti SES.

Satelitné pokrytie domácností v Európe

Trhy, ktoré zaznamenali najväčší nárast v satelitnom príjme, zahŕňajú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska, Nemecko, Ukrajinu, Poľsko a Taliansko. Kľúčovými pre satelitný rast boli rozvoj digitálneho vysielania ako aj vysielanie vo vysokom rozlíšení (HDTV). Satelit je dnes vedúcou digitálnou infraštruktúrou a slúži 44 percentám všetkých európskych digitálnych domácností, ktorých je celkovo 186 miliónov. Miera digitalizácie satelitného vysielania je 97%, pre porovnanie pri terestriálnom vysielaní je to 70% a pri káblovom vysielaní 48%.

Pozícia ASTRY na európskych trhoch sa podľa prieskumu posilňuje. Cez satelity ASTRA prijíma signál vyše 142 miliónov TV domácností, čo predstavuje medziročný nárast o 7 miliónov, a zároveň je to viac ako polovica európskych TV domácností (57%). Na ASTRE je až 73% (62 miliónov) zo všetkých európskych satelitných domácností. Stala sa tak lídrom procesu digitalizácie a predstavuje tiež najdôležitejšiu HD platformu v Európe – tento satelitný systém prenáša vyše 270 HD programov. Až 23 miliónov z celkového počtu 29 miliónov satelitných HD domácností v Európe prijíma signál z ASTRA satelitov.

„Náš úspech dokazuje, že satelitný príjem je najatraktívnejším a najvhodnejším riešením spôsobu príjmu TV vysielania pre domácnosti aj do budúcnosti,“ hovorí Norbert  Hölzle, senior viceprezident pre obchod v Európe. „Trend z Nemecka, kde satelitný príjem predbehol káblový, zaznamenávame aj v Spojenom kráľovstve, ale aj celkovo v Európe, kde sa satelitu podarilo predbehnúť ostatné formy TV príjmu.“

Región strednej a východnej Európy*

Nárast počtu domácností so satelitným príjmom v strednej a východnej Európe sa zvýšil medziročne takmer o 10%, čo v absolútnych číslach predstavuje 12,7 milióna domácností. Satelit je preferovanou voľbou pre príjem digitálneho vysielania v regióne CEE* s trhovým podielom 56%. Takisto je vedúcou digitálnou infraštruktúrou s mierou digitalizácie takmer 99%, pre porovnanie pri terestriálnom vysielaní je to 34% a pri káblovom vysielaní 31%.

Podľa najnovších výsledkov prijíma TV signál cez satelitný systém ASTRA vyše 24 miliónov domácností v regióne CEE*, vrátane 6.1 milióna TV domácností, ktoré ho prijímajú priamo do domácnosti (DTH príjem) a takmer 18 miliónov domácností, ktoré ho prijímajú prostredníctvom káblového vysielania a IPTV. Dosah ASTRA satelitov sa medziročne rozšíril o takmer 16% s prírastkom vyše 0.8 milióna domácností.

„Počet a rôznorodosť programov, kvalita vysielania, ako aj vysoké pokrytie satelitu sú dôležité argumenty pre domácnosti, ktoré sa rozhodnú pre satelitný príjem. Reálny rast satelitného príjmu ako aj ASTRY v digitálnom svete len potvrdzujú ich vedúcu rolu. Stavia nás to do silnej pozície a zvyšuje našu konkurencieschopnosť voči ďalším spoločnostiam. Umožňuje nám to tiež kombinovať našu silu s DSL a širokopásmovým príjmom. Kombinácia oboch v prepojenom televíznom svete bude predstavovať pre televízneho diváka to najlepšie,“ dodáva Hölzle.

Spoločnosť SES celosvetovo vysiela vyše 1200 HD programov do 258 miliónov TV domácností, prostredníctvom svojej satelitnej flotily, ktorá pozostáva z 50 satelitov.

Výsledky Satelitného monitoru sú publikované na ročnej báze. Základom je primárny prieskum v 35 európskych a severoafrických krajinách. V rámci prieskumu bolo uskutočnených 62 tisíc rozhovorov, ktoré realizovali popredné agentúry na prieskum trhu pod vedením spoločnosti TNS Infratest sídliacej v Nemecku.

Satelitný Monitor (výsledky z konca roka 2011)

– prehľad kľúčových zistení v regióne strednej a východnej Európy*

Celkový televízny príjem v regióne CEE*

(Domácnosti v miliónoch)2011Zmena (v porovnaní s rokom 2010)
Káblové vysielanie17.38+ 1 %
Satelitné vysielanie**12.74+ 10 %
Terestriálne vysielanie9.24– 13 %
IPTV1.23+ 13 %

** Zahŕňa príjem zo satelitov SES ako aj od ďalších satelitných operátorov.

Digitálny televízny príjem v regióne CEE*

(Domácnosti v miliónoch)2011Zmena (v porovnaní s rokom 2010)
Káblové vysielanie5.41+ 27 %
Satelitné vysielanie12.56+ 11 %
Terestriálne vysielanie3.13+ 17 %
IPTV1.23+ 13 %

 

Miera digitalizácie: Podiel digitálnej televízie vo všetkých domácnostiach

2011
Káblové vysielanie31 %
Satelitné vysielanie99 %
Terestriálne vysielanie34 %
IPTV100%**

**IPTV je digitálnou platformou v svojej podstate.

Pokrytie domácností satelitmi ASTRA v regióne CEE*

 

(Domácnosti v miliónoch)2011
Káblové vysielanie6.06
Satelitné vysielanie16.73
Terestriálne vysielanie1.21
IPTV24.01

*) CEE (región strednej a východnej Európy) – výsledky za región CEE zahŕňajú Poľsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.

(Grayling)

Ďalšie zaujímavé správy: