Reklama

ČR: Spokojnosť divákov s vysielaním ČT sa medziročne výrazne zvýšila

Českí diváci hodnotia vysielanie Českej televízie výrazne lepšie ako v minulom roku. Za február 2012 dosiahla Česká televízia vynikajúcich hodnôt koeficientu spokojnosti – za celý deň to bolo 8,2 a za hlavný večerný vysielací čas 8,1 bodu, pričom priemerná hodnota je 7,0. Vyplýva to z denného kontinuálneho výskumu, v ktorom reprezentatívna vzorka diváckej populácie hodnotí spokojnosť s televíznymi reláciami Českej televízie. Výrazné medziročné zlepšenie odráža pozitívnu divácku odozvu na programové schéma zostavené novým vedením televízie, pre ktoré je meranie diváckej spokojnosti kľúčovým kritériom kvality a spätnou väzbou. Česká televízia navyše pracuje na zavádzaní nového systému merania kvality, ktorý využívajú veľké zahraničné televízie verejnej služby a ktorý okrem kvality hodnotí aj mieru vynaložených prostriedkov.

Spokojnosť divákov s vysielaním Českej televízie sa vo februári medziročne výrazne zvýšila. Vyplýva to z hodnotenia divákov, ktorí známkujú relácie ČT na škále od nuly do desiatky, pričom desať je najvyššia známka. Kým v roku 2011 bola spokojnosť s programom Českej televízie 7,8, tento rok to bolo celých 8,2. Česká televízia v čele s novým vedením tak dokázala vylepšiť svoj program tak, že je s ním spokojných viac ľudí ako pred rokom.

Mimoriadne pozitívne je hodnotenie ČT24, ktorej celodenný koeficient je 8,3. Len o jednu desatinu nižší výsledok má ČT4. ČT1 dosiahla 8,2 bodu, ako po celý deň, tak v hlavnom vysielacom čase. Takto vysoké hodnotenie programov televízie verejnej služby v oboch sledovaných časoch je rekordný aj v dlhodobejšom porovnaní. Program ČT2 dosiahol hodnotu 8,0 za celý deň a v hlavnom vysielacom čase 7,9.

Výborné výsledky spokojnosti potvrdzujú naše predpoklady, že sa nám nové programové schéma Českej televízie podarilo nastaviť dobre. Verím, že sa jedná o nové štandardné hodnoty dlhodobého indexu spokojnosti s vysielaním Českej televízie a že diváci budú takto priaznivo hodnotiť aj nové projekty, ktoré sme v poslednej dobe schválili do výroby a ktoré budeme vysielať v nasledujúcich sezónach, “ hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák a dopĺňa: „Meranie kvality a diváckej spokojnosti je a bude tým najdôležitejším kritériom, ktoré budeme u relácií sledovať. V tejto chvíli tiež spoločne s radou Českej televízie pracujeme na príprave a zavádzaní nového systému merania kvality relácií televízie verejnej služby, ktorý zároveň zohľadňuje aj mieru vynaložených finančných prostriedkov. Inšpirujeme sa u významných zahraničných verejnoprávnych televízií, ako je napr. BBC alebo ARD.

Diváci hodnotia programy známkami ako v škole, výsledný koeficient spokojnosti sa prepočítava podľa váhy každej známky na škále od -10 do +10, pričom hodnota 10 je najlepšie. Koeficient spokojnosti ČT za mesiac február, bol zostavený na základe odpovedí 750 respondentov, tí vystavili celkom 53 580 známok, ich spriemerovaním sa vypočítava výsledná hodnota koeficientu.

(ČT)

Mohlo by vás ešte zaujímať