RTVS: Úľavy na koncesiách treba dokladovať do konca mesiaca

Koncesionári, ktorí sú oslobodení od platenia alebo platia za vysielanie verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) polovičnú sadzbu, musia do konca marca RTVS svoju úľavu dokladovať. Urobiť tak majú tí, ktorí to nestihli do konca minulého roka. Informuje o tom RTVS na svojej webstránke. Ak to koncesionári nespravia, budú musieť zaplatiť plnú sadzbu úhrady a to so spätnou platnosťou – od začiatku tohto roka. Spoločnosť zriadená spoločne SRo a STV na výber koncesií zanikla a poplatky vyberá priamo RTVS. Výšky úhrad sa nezmenili.

Platiť úhrady za služby rozhlasového a televízneho vysielania poskytované verejnosti RTVS (tzv. koncesie) nemusia tí, čo žijú v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok na oslobodenie od platenia koncesií preukážu kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré majú od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platitelia, ktorí sú evidovaní dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platia iba za jedno odberné miesto. To však iba vtedy, ak to oznámia a dokladmi potvrdia RTVS. Potrebné sú na to doklady od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých je koncesionár odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.

Polovičnú sadzbu platia dôchodcovia, ktorí popri dôchodku nezarábajú a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti. Na to, aby im RTVS uznal platenie polovičnej sadzby, musia do RTVS poslať rozhodnutie o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemajú pravidelný zárobok a nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom. Polovičné koncesie platia aj poberatelia dávok v hmotnej núdzi alebo osoby spoločne posudzované s poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Zníženie sadzby preukážu RTVS potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s údajmi o tom, odkedy poberajú dávku v hmotnej núdzi a poberanie dávky naďalej trvá.

RTVS zároveň pripomína, že ak koncesionár prestane odoberať elektrinu, nemusí ďalej platiť úhrady za vysielanie RTVS. Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie koncesionárov (platiteľov úhrady) preukáže dokladom od dodávateľa elektriny.

Všetky potrebné doklady treba poslať na adresu: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO. Podrobnosti o platení úhrad a výške sadzieb sú zverejnené na webstránke RTVS – http://www.uhrady.rtvs.sk.

Výšky úhrad sa nezmenili. Sadzba úhrady pre fyzickú osobu je 4,64 eura mesačne. Platiteľom koncesií sú fyzické osoby, ktoré sú v evidencii odberateľov elektriny v byte alebo v rodinnom dome. Koncesie platí aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Ak má troch až deväť zamestnancov, platí 4,64 eura. Ďalej sa suma zvyšuje až po 464,71 eura.

RTVS zaznamenáva dlhodobo pokles výberu úhrad za vysielanie. RTVS z koncesií vlani získal o približne 1,5 mil. menej ako rok pred tým – 72 350 000 eur v roku 2012 (s vymoženými koncesiami 72 374 575 eur). Úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS sú najnižšie v Európe a podľa generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku by bolo ideálne, ak by sa tento hlavný zdroj RTVS zvýšil. Uvedomuje si zároveň, že súčasné ekonomické problémy zvyšovaniu koncesií neprajú. O vyššie koncesionárske poplatky by sa však uchádzať chcel, ale iba vtedy, ak bude mať argumenty – kvalitný a širší program.

Aktualizované 14.3.2013:
Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika: „V súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS vnímam veľmi citlivo neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté osoby pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav. Preto sme sa rozhodli, že RTVS bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.

Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.

Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie bude možné doručovať potrebné dokumenty v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk. Na posilnenie riešenia tejto situácie bude od budúceho týždňa spustená aj špeciálna infolinka určená na pomoc občanom.

(SITA, red)

Súvisiace články:

Tags: , ,
Subscribe to Comments RSS Feed in this post

Vaše komentáre… (Celkovo: 64)

 1. Pokiaľ chcel byť platiteľ čiastočne alebo úplne oslobodený od poplatkov,pri odhlasovaní na pošte musel predložiť rozhodnutie o priznaní dôchodku,sociálnej dávky či preukazu ťzp.Takže načo dodatočné dokladovanie ?RTVS počíta s tým,že technicky nebude možné za tak krátky čas to stihnúť,nie každý sa o uvedenej povinnosti dozvie,a znova sa niekto neoprávnene nabalí.

 2. Nemohli si to stiahnúť z dôchodkového keď to ľuďom patrí, za všetko treba vypisovať a žiadať.Je to nenormálne,ako sa starí ľudia o tom môžu dozvedieť ?!?TERAZ ABY SOM CESTOVALA KU MAME A VYBAVOVALA TO
  len zneužívate chudáka!!!

 3. Je to nehoráznosť. Absolútna neinformovanosť. Pokiaľ ľudia nezachytili strohú správu v rozhlase, alebo Slov. televízii, majú smolu. RTVS sa rozhodla šikanovať najslabšiu a najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov. A to sú ťažko zdravotne postihnutí občania a dôchodcovia. Tiež pochádzam z dediny, kde žijú prevažne starí ľudia. Neviem si ani predstaviť, ako si budú zháňať kópie rozhodnutia o priznaní dôchodku, zmluvu s elektrárňami, SIPO a neviem čo ešte. Keď chcú mať doklad o odoslaní poštou, musia doklady zaslať doporučene. To je úžasný biznis pre Slovenskú poštu. Veď títo chudáci tvoria nezanedbateľnú časť obyvateľstva (myslím, že vyše milióna). A vraj bližšie k občanovi …

 4. poplatok RTVS je smiešný ,pretože za ty programy co vysílá RTVS
  by koncesionári mali dostať odmenu,že sa na to pozerajú!

 5. Tak vážený. Chystáme sa osídľovať planétu Mars. A títo mudráci si nevedia v 21-storočí v dobe počítačov poslať z inštitúcie na inštitúciu nejakú agendu kto platí a kto nemusí platiť.Tak toto je vrchol papierovania. Urológovia tešte sa budeme potrebovať dokladovať že máme ešte erekciu aby sme vydržali stáť v radoch na kadejaké potvrdenia. Nech žije RTVS.

 6. Dnes mi na pošte povedali,že k dokladom ešte musím priložiť aj kópiu občianskeho preukazu.V dnešnej dobe počítačov a techniky ABSURDNÉ..Koľko sa už nahovorilo,že sa nebudú žiadať duplicitne doklady, veď všetky tieto údaje štátne inštitúcie majú.A ešte perlička. Platí to pre dôchodcov nad 65 rokov.

 7. Som dlhodobo nezamestnaná, takže platím polovicu – ale kým mi zľavu uznali, prešlo 8 mesiacov – a mne zo SIPA sťahovali stále celú čiastku. Pátrala som po veci – po nekončiacich pokusoch zavolať tam (neradím nikomu snažiť sa o to, pretože boli roky, keď telefón jednoducho nebrali!) som sa jedného dňa dovolala a dozvedela, že moju žiadosť evidovali ale hodili ju do koša a sťahovali celý poplatok. Vraj pošta v mojom meste urobila nejakú chybu, keď potvrdzovala moju žiadosť – čiže nie moja chyba, ale chyba zamestnankyne pošty bola problémom – no a oni sa prirodzene neunúvajú dať človeku vedieť, že jeho žiadosť hodili do koša. Nasledujúcich 6 mesiacov som sa domáhala vrátenia “preplatku” – áno, trvalo to pol roka, kým som sa znova dovolala a oznámila, že ak mi to proste nevrátia “zákon nezákon” prestanem koncesie platiť na toľko mesiacov, za koľko mi dlhujú. nakoniec sa to v SIPE objavilo. Keď počujem, že im mám zase dačo posielať, zviera mi žalúdok a cítim nevoľnosť. Spomínam na ten márny boj s touto monštróznou organizáciou. zato napr. moja kamoška sa rozviedla, nasťahovala sa do nového bytu po fin. vyrovnaní a žiadne koncesie neplatí! TV nemá, ale zákon o povinnom platení proste ignoruje. Blahoslavená! Oni tam totiž majú taký bordel – a po každých voľbách sa tam striedajú noví neschopní ľudia, že nemajú ani šajnu o svojich neplatičoch – zato nás “polovičných platiteľov” si budú podávať opakovane… FUJ!

 8. Je to ďalšie štátne lotrovstvo na ochudobnenie tých najchudobnejších. Kde sa podeli tie milióny,ktoré sa za 23 rokov vynaložili na prepojenie štátnych, poprípade aj iných, inštitúcii, aby občana odbremenili od predkladania rôznych potvrdení. Skutočnosť je taká, že aj na tom istom úrade musíte predložiť potvrdenie od vedľajšej kancelárie. A čo sa týka poplatkov za prezentované programy : Vážení súdruhovia, skúste sa trošku pozrieť a vziať si príklad z programovej skladby ČT. Možno by aj na poplatky rtvs bolo menej reptania.

 9. Toto je hanba, veď starší ľudia, ktorí žijú sami určite všetci nepošlú žiadosť s čestným vyhlásením, niektorí túto informáciu ani nepostrehli, nie každý z nich má deti, alebo okolo seba ľudí, ktorí im poradia. To naozaj 85 ročný dôchodca, ktorý žije sám a ledva prejde von na lavičku, má chodiť kopírovať a posielať žiadosti. Keď sú voľby a potrebujú “hlas” od starých ľudí, tak informácie sú dostupné všade, keď ide o ich peniaze, tak informácie tak poskromne!!!

 10. toto je ,ale blba vlada. predsa bol zakon o uplnom zruseni koces. poplatkov.ale tato cervenohneda banda ho zrusila a zaroven ani nevie urobit poriadny zakon ,.len zdierat najslabsich a bezbrannych. platte a ani neviete zaco.ved tu stv uz nik nepozera a to uz ani babky ficovky.nech zije s. jariabek .
  predsa je nenormalne,ak uz ztp mal oslobodenie podane v r. 2010 na poste a bolo plne uznane. tak z akeho dovodu ma opakovane a duplicitne podavat do stv. prvotriedna buzeracia a neschopnost .ale toto sa im kumuluje dohodari+nezamestnanost+ceny+koncesie atd.uz ich nevytrhne ani stb kazik v stv spolu s razom na mdz pasienkoch.babky ficovky sice hadzali rodidlami ,ale v hlave im to uz zacina srotovat. peniaze nepustia.

 11. ..co ste si zvolili,to mate….no comment

 12. Dobrý deň, len sa chcem opýtať, či aj po splnení požiadaviek pre zníženie konces. poplatku je nutné ísť na SIPO ( cez SIPO platím poplatok ešte pred rokom 2009) a zahlásiť číslo Vášho účtu 7000333333/8180, alebo sa to upraví automatický pre všetkých ktorí platia touto formou.
  Ďakujem

 13. Nepozerám ani nepočúvam RTS, ešte že mám priateľa penzistu, ktorý mi to oznámil. Ďakujem tým neschopným pracovníkom RTS za zbytočné starosti .Mali by ten spolok celý zrušiť aj ta stojí za h….. !

 14. Dobrý deň.
  Chcem sa spýtať aký doklad mám poslať. Som dôchodkyňa rok narodenia 1926. Bývala som do 4.novembra v spoločnej domácnosti s manželom, ktorí v novembri 2012 zomrel. Platili sme RTVS polovičný poplatok. SIPO bolo adresované na manžela.
  Ďakujem

 15. Ja som oslobodena od platenia koncesionarskych poplatkoch uz davno.Musim znova davat poziadavku.

 16. Všetko dajte zrozumiteľne na internet tak,aby sa to dalo všetko vybaviť mailom!Pri dnešnej technike je to riešené na úrovni debilov.

 17. Neskutočná buzerácia ľudí, hlahne postihnutých. Zasa idú zarábať na chudobe a kriploch. Ale čomu sa čudujeme sme na Slovensku.

 18. Chcem sa opytat, už 3 roky byva snami otec ktory ma u nas prechodny pobyt je držitelom preukazu ZTP ,čI mame narok na oslobodenie od poplatku ked nema u nas trvaly pobyt iba prechodny.

 19. JE to hamba a hlavne voci tym starym ludom nastastie mojej mame to vybavime ale co ti ludia co su sami a nemaju moznost nieco dokazovat a odosielat len prajem vsetkym tym co vymyslaju taketo nezmyselnosti aby aj oni zostarli a nemal sa kto o nich postarat vela zdravia

 20. Už nepozerám Markízu, ani JOJ a chcel som odhlásiť aj RTVS. Dôvod je ten, že tak v rozhlase, ako aj v TV sú moderátori výhradne pravicovo orientovaní. Jedovatý HRÍB a ” zdraví ” Hrabko / ten našťastie už vypadol z rozhlasu/. To si vedenie RTVS neuvedomuje, ako novinári na voľnej nohe do svojich relácii vyberajú diskutujúcich s krvnou skupinou zhodnou s ich ? Kde sú tie časy, keď pre takéto relácie bývalo proporcionálne zastúpenie diskutujúcich. Naviac, keď o odborných témach diskutovali odborníci, ale s redaktorom, ktorý bol rovnocenným partnerom. Hore uvedení redaktori boli schopní diskutovať o všetkom. Tak to potom aj vyzerá. A za to chcete ešte aj platiť.

 21. Nevidím odpoveď na žiadnu z vyššie uvedených otázok. Prosím vás ľudia, odpovedal vám niekto?

 22. Rada by som vedela, kto má previerku a povolenie v RTVS narábať s údajmi, ktoré sú na vyžadovaných tlačivách. Tam nie je len výška dôchodku, to je to najmenej. Nestáva sa RTVS druhou ŠTB? Veď údaje,ktoré potrebuje jej dá, zoznam s vekom a aký dôchodok kto poberá , Sociálna poisťovňa. Podľa údaju z elektrární budú mať prehľad aj o Vašom majetku? Kto ručí, že sa tieto údaje nezneužijú ? Kto bude manipulovať s Vašimi údajmi? Informácie sa draho predávajú, ako sa tomuto v RTVS zabráni? Nie je to len zámienka, že cez úhrady, sa niekto chce dostať k Vašim údajom, ktoré majú byť chránené. A týka sa to hlavne tých, ktorí sú v zmysle zákona chránenou osobou. Tisíce dôchodcov sú vo veku,ktorí žili ešte v dobe keď sa toľko svinstva v tejto republike nedialo, sú dôverčiví, mnohokrát nemobilní,nie všade majú úrady a pošty, a pod. no,ale treba z dôchodcov zase vyťahať peniaze,čo tam potom, že majú rozpočítané korunky na centy. Pre pánov Maďariča a Miku je svet gombička, tak prečo nešikanovať tisíce občanov, hlavne, že nebudú ohrozené ich možno aj nadpriemerné príjmy, vzhľadom k výsledkom k práci. Preto bolo treba odstrániť dobrú ekonómku p. Zemkovú, bola príliš čestná na toto, čo sa tu nachystalo na milión občanov.

 23. Dobrý deň!
  Dnes som bol na pošte odovzdať doklady, ktoré ma oprávňujú ako dôchodcu k úhrade polovičnej ceny koncesionárskeho poplatku, ktorý mám už priznaný cca 10 rokov. Využil som na to tlačivo, ktoré ponúkate na Vašich stránkach a ktoré som si cez tlačiareň stiahol.To , že takéto doklady vyžadujete ma, slušne povedené, udivuje, lebo obvyklý, menej obťažujúci spôsob bol, že nástupnicka organizácia si tieto doklady sama vyžiadala a kto ich nemal, ten si ich samozrejme musel vybaviť.
  Aké bolo moje prekvapenie, keď som na pošte žiadal, aby mi toto tlačivo v pravom dolnom rohu potvrdili a oni mi to odmietli s tým, že to budem musieť napísať samostatný list a povedali mi , čo všetko má ten list obsahovať. Na tom tlačive je všetko čo odomňa žiadali, ba ešte i viac.Rozhodol som sa , že napriek tomu, že to nie je potvrdené Vám to pošlem a Vy mi tieto materiáli uznáte, lebo neverím, že medzi vami sú taký byrokrati, ako na našej pošte.Mám 71 rokov a všetko som si vybavil sám, včítane stiahnutia predmetného tlačiva o ktorom nie je nikde uvedené, že toto tlačivo nie je možné použiť v prípadoch, keď žiadam o kontinuitu úhrad zníženej platby koncesionárskeho poplatku.To.,že som sa u Vás prihlásil ako nový koncesionár je predsa v poriadku, lebo pre Vás som nový koncesionár lebo ak nie, prečo potom žiadate doklady, ktoré ste, ako nástupnícka organizácia mali dostať od predchádzajúceho inkasanta poplatkov. Verím, že to všetko dobre dopadne a že nebudem mať s predmetnou žiadosťou už žiadne problémy. Ďakujem.
  Lintner.

 24. Som vysokoškolský vzdelaná dôchodkyňa, ale takéto buzerácie a šikanovanie starších a postihnutých občanov môžu vymyslieť len totálni primitívy, ktorí sa nehanbia brať nezaslúžene vysoké platy.

 25. Vazeni nezda sa vam,ze zbytocne buzerujjete dochodcov blbimi rozhodnutiami vlady ? Co ste uz tie stare prihlasenia dali do zberu papiera
  alebo ti dochodcovia za tych 20 ci 30 rokov omladli ?!?!
  Ci ste uz rozumom na urovni nasej socialnej vlady ????

 26. Už nie je čo dodať..všetky príspevky hovoria aj za môj názor.Fakt len stresuje starších ľudí…fakt si myslíte ,že každý ma internet a čo slabo počujúci,ktorý nikoho nemajú a ťažko zachytia tieto nezmysli ????

 27. je to naozaj hamba a vysmech do oci tym najzranitelnejsim obcanom. co sme si to zvolili aku vladu a parlament nemaju hamby ani svedomia.

 28. Vážení dochodcovia ,bolo by dobre keby ste ignorovali takéto sprosté rozhodnutia ,ktoré vymýšľajú tí ktorí chcú bohatnúť na nemohúcnosti
  starých ľudí.V minulosti nad 70 rokov boli oslobodení od poplatkov
  a teraz im asi tieto peniaze chýbajú . Je to podobné ako s poplatkami
  za televíziu SKYLINK.Boli v minulosti rozpredané karty za 4000 Sk a teraz si vymysleli ďalšie poplatky. Najviac ma hnevá,že to niekdo vymyslí,aby prakticky
  okrádal zákazníkov a tí na ministerstvách im to za mierne poplatky schvália.
  Viete prečo ,lebo ministrom sa može stať každý somár,lebo je podplatitelný a nie je za nič zodpovedný.

 29. Môj trojizbový byt som darovala dcére,ona mi kúpila jednoizbový.Trvalý pobyt mám stále v trojizbovom byte,el.energie platim v jednoizbovom byte.Konces.poplatky neplatím som oslobodená mám ZŤP preukaz.Pošta,vyučtovanie,dôchodok.účty všetko mi chodí na adresu k mojej dcére.Dcéra si koncesionárske poplatky platí.Moja otázka znie,stačí ak pošlem len preukaz ZŤP,alebo treba aj adresu trvalé bydlisko to je jasné aj adresu nového bytu?Alebo aj iné doklady?dočítala som sa že stačí len preukaz.Ďakujem Anna

 30. Nedá mi,ale to sa tu už nenájde asi nik,čo začne to naše Slovensko konečne múdro rozvíjať a modernizovať v oblastiach,kde sme za Európou ešte za opicami!Veď táto vládna garnitúra sa poctivým ľuďom smeje iba do očí.Ju nezaujímajú ľudia,ale predovšetkým,naše peniaze.Toto sú metódy hodné na zamyslenie.Vďaka Bohu,že som ich nevolil a je jasné,že nikdy nebudem.Toto je začiatok konca.Zbohom Slovensko!!!

 31. Dobrý deň,chcel by som sa informovať ,či je možné zaslať tieto doklady aj emailom.Matka platí koncesionársky poplatok 15rokov v sume 2,32 t.j. polovičný bola na invalidnom dôchodku teraz je na starobnom a nežije v domácnosti so zárobkovo činnou osobou,je ťažko chorá a poprosila ma či by som jej to nevybavil cez email doklady by som Vám poslal aj čestné prehlásenie nakoĺko ja pracujem mimo Slovensky,je to možné,alebo nie???ďakujem za skorú odpoveď s pozdravom Kotlár.

 32. Dobrý deň , letmo sme počuli správu ,že pre dôchodcov je možnosť znížiť koncesionárský poplatok z 4,64 € na polovicu t.j. 2,32 €. Nakoľko sme s manželkou už dôchodcovia .Neviem že či sa stakýmto spôsobom sa to zahlasuje.

  Ďakujem …

 33. Pán Ján Hromada má úplnú pravdu s H+H, ale žiaľ je ich tam viac, čo nadŕžajú(-li) terajšej opozícii aj keď boli “vládni”. Vždy!!! Pán riaditeľ upracte si to tam!!!!!!! Obnovte vyváženosť!!!!!!!!!!

 34. Nech žije strýco Fico aj s čírom Kažimírom to sú tie sluby ktoré sa nebudú dotýkať občanov tohto akože demokratického štátu.Volte znova !

 35. chcem sa spýtať,ako mám postupovať pri tomto nezmyselnom vybavovaní polatkov.S manželom by sme si chceli uplatniť právo na polovičné zníženie-pretože sme už obaja v dôchodku- na pošte nám dali tlačivá-platíme poctivo cez SIPO-platiteľom bol manžel,ale odberateľom elektriny som ja-teraz z toho vznikol problém podľa pošty, nevedia ani oni poradiť čo treba všetko k tomu zdokladovať aby sme znížený poplatok mohli dostať?Bola som na pošte už najmenej päť krát-pokaždé mi povedia niečo iné!!!Ďakujem za radu.

 36. Pani Soňa, tento bordel zavinila práve pani Zemková, jej priateľ Sulík a exminister Krajcer z konkurenčnej Markízy, ktorí si vytvorením RTVS dosadili svojich ľudí, a to veľmi “elegante”.

 37. Kto na toto množstvo (aj predchádzajúcich) otázok odpovie?

  Kde RTVS uverejní komplexné info?!
  Platím poplatok trv. príkazom z banky, kto mi zmení č. účtu? A odkedy je zmena potrebná?!
  Koľkože si u nás asi privyrábajú dôchodci k mizernému dôchodku?!
  Kto si myslí, že majú možnosť robiť aj po 70.tke? !!!

 38. Pokiaľ vám je niečo nejasné kontaktujte prosím priamo RTVS na uvedené kontakty, ktoré sú uvedené vyššie v správe. Ďakujeme za pochopenie.

 39. Ako je možné že vláda urobila takýto zlý zákon.My starí ľudia musíme znovu posielať potvrdenia. A čo tí chudáci, ktrorí sa to nedozvenia, prečo ich chcete trestať ? Koťko nových pracovných miest bude treba na vedenie tejto agendy naviac ? Čo chuďáci ktorí nemajú rádiá, televízor ani počítač ? Ako to bolo domyslené ? Zdierate dôchodcov a telesne postihnutých ktorí musia zaplatiť na pošte za doporučený list do RTVS !
  Je to hrozné !

 40. na poslednom referende mohli ovce prísť a odmietnuť platiť toto výpalné od RTVS. Prišlo len 20%. Made in Slovakia

 41. Včera som sa dozvedel o tom, že mám znovu podávať a preukazovať to, že som ZŤP hoci som ten papier vybavoval pred dvomi rokmi. Keď už to tam raz majú tak neviem prečo buzerujú ľudí s tými istými vecami dokola, asi si myslia, že dôchodcovia nemajú kam dávať peniaze a aj tak tie ich programy stoja za veľké h….! Ale hneď sa dokážu vyhrážať, že ich nezaujíma či to človek sleduje alebo nie, nepošleš nami požadované doklady, budeš platiť plnú sumu nami stanovenú! Pán Mika klobúk dolu ako si vážite dôchodcov a ľudí čo sú ZŤP.

 42. JA platím od r.2OO7 ,polovičné poplatky za RTVS. TV. od r.2OO9 -O1 -O7 –

  máme odpojené TV.takže ničnepozeráme. A platím -to tiež nie je správne. Ale riaditeľ RTVS.p.MIKA — chce zvýšiť poplatky , preto takto ničí ľudí,chce vedieť kto koľko má – P E N Z I U —

 43. V 21.storočí, v stor.počítačov, internetu atď. žiadať to, čo mnohí poctivo už platili je opäť len neschopnosť jednej inštitúcii na Slovensku. A kde inde??? Potrebujete dať zarobiť Slovenskej pošte?Vzájomná výpomoc? Čo tak nájsť spôsob, ako nájsť skutočných neplatičov? Možno by mohli potom dlhšie telefónovať Vaše pracovníčky v budove RTVS v BA a nemuseli by potom dôchodcovia dve hodiny v rade bez možnosti niekde si sadnúť a čakať na odovzdanie požadovaných do dokumentov. Skutočne podivuhodne zorganizovaná ,,akcia” Alebo vyháňate takto aj dôchodcov BA podporiť Slovenskú poštu?

 44. byvam u rodicov a obaja su ZTP dochodcovia,doteraz boi oslobodeny od patenia,ale teraz je to ako??

 45. Prečo sa odvolávate, že v zahraničí sú poplatky vyššie? Dokončite túto pravdu pokračovaním, že u nás máme najnižšie platy a nemožeme sa so zahraničím porovnávať. Neklamte nás polopravdami! Takto sa dosť často zvyknú vyhovárať naši politici, keď chcú z dlane chudobného občana vyzobávať i tie posledné drobné mince, čo mu zostali na prežitie. Máte dosť peňazí vo vysokých platoch a nebotyčných odmenách. Tam hľadajte riešenie. Žijeme v kríze a vy to ani necítite. Eva

 46. Vlastním rodinný dom a chatu.V dome mám trvalý pobyt a elektrinu platí synovec bez trvalého prijmu s dvomi deťmi a svokra starobná dochodkyňa.Je vdova.Já bývam na chate kde elektrinu platím.Som rozvedená a žijem sama.Rádio a Tv neplatím lebo ich nevlastním.Už asi 10 rokov som odhlásená.Doklad o odhlásení nemám.Najdú ho ešte na pošte?Som bezradná aké doklady mám vybaviť.Prosím poraďte!Nemožem si dovoliť platiť telefon aby som získala informacie.

 47. Ešte som zabudl dodať,že som starobná dochodkyňa.

 48. Ako sa dozviem, že štátna organizácia – teda Slovenská pošta doručila môj list štátnej RTVS keď som z úsporných dôvodov poslal doklady v obyčajnom liste. Mám možnosť to niekde overiť? Myslím, že rozhodnutie predkladať doklady, ktoré už boli predložené v čase globálnej elektronizácie je nosením dreva do lesa. Ak by ste mi chceli odpovedať moje ev. číslo SIPO je 8111557211. Ďakujem.

 49. Odkaz pre redakciu!Čítala som komentár vyššie.Paní sa na RTVS polroka nemohla dovolať.

 50. Mohol by mi niekto povedať akým právom si pán Mika dovolil porušiť zákon schválený našim parlamentom?
  V zákone je termín do 31.3. 2013 a on ho pred niekoľkými dňami protizákonne posunul na koniec júna.

 51. Treba zrušiť túto bandu príživníkov, sú len na obtiaž spoločnosti

 52. svinstvo…teraz mám znovu behať a vybavovať…malá zľava veľká starosť!!!

 53. chcel by som vedieť,či naši romski spoluobčania,ktorý maju na svojích chatrčiach po páť satelitov,vôbec platia nejake konesionárske poplatky.Moja mama,ktorá ma 90-siat rokov má teraz lietať po úradoch a dokladovať čo už bolo dokladované?Celé je to choré,ako celá vláda.Teším sa,čo ešte na tych chudákov,ktorým sľúbili peknú jesen života,naordinijú.

 54. Róbert a ostatní rovnakého druhu- zamyslite sa nad tým nad čím sa tak srdnato rozhorčujete. Vy , alebo Váš otec štrgal v 89 roku, aby boli chudobní a žobráci , aby boli nezamestnaní, aby jedni mohli brať koľko ráči a ostatní nemali ani na byt, televiziu, školu atd. Tak čo reveš do etere tie svoje nezmyly , naopak ,teš sa a krič “to je ono” až teraz mate právo volať “máme holé ruce”. Zákon prírody je večný. Ak si niekto prisvojí z kopy (lejna 70% tak ostatní môžu mať len 30% byť to je, len lejno. Myslím si, že tie polatky ktoré su určené pre RTVS si aj zaslúžia, tak plať. Keď za nič iného , tak za to , že nezneužíva svoj čas na reklamy pre nenažrancov. Buď fit !

 55. Platit za rozhlas ,ano.Počúvam takmer výhradne SR1,ale televízne programy nie.Tie americké chobotiny? Na to sa naozaj pozerať nedá. Ti naši páni volení by mali pohýbať rozumom a z tohoto cirkusu vynechať občanov nad 70 rokov.Veď mnohí ani dobre nevidia nepočujú a budú iba starší a starší. Tzv zástrčkový zákon je holým nezmyslom,ktorý núti robiť človeka to čo ani nechce! Kde zaspala ochrana toho aby sa človek mohol slobodne rozhodovať napr.či chce alebo nechce televízor alebo rádio? Zákony na Slovensku iba vyhovujú vyvoleným skupinám. Niesom hrdý na to,že žijem v tejto inak krásnej krajine.

 56. Všetko je ďalšia Ficova socialná istota. Smutné je že sa zameral na
  naslabšie a skoro bezbranné skupiny.
  Veď dôcodcovia vykonávajú väčšinou činnosti s minimálnou odmenou
  o ktorú by nikto v rámci inej pracovnej činnosti nikto ani nezakopol.
  Konkrétne : V našom bytovom dome vykonávam dozorcu výťahu za
  čistú mzdu 7,31 Eur.
  Na základe tejto závratnej sumy vraj nemám nárok na zľavu z úhrady
  pre RTVS. /info z tel. linky 18288/.
  Somozrejme túto činnosť okamžite ruším.
  Je mi z toho na zvracanie.

  Ľudia zobudte sa aspoň pri ďalších voľbách.
  Táto vláda privedie túto krajinu do záhuby.

 57. stačí poslat čestné prehlásenia mailom?

 58. Za 1.Prečo ste sa nezúčastnili referenda o zrušení poplatkov za TV
  2.volili ste fica a ten znova zaviedol poplatky ktoré vláda Radičovej zrušila.No ako vám niekto pomôže?

 59. Prečo mám písať evidenčné číslo na obálku a nie do dopisu a či treba písať aj žiadosť?

 60. Poslala som najprv žiadosť , potom ,že musíme ešte aj do RTVS poslať ,tak som poslala , zo sipa mi na pošte pracovníčka odobrala poplatok takže som ho nemusela zaplatiť no nakoniec som dostala upomienku že som nezaplatila ,tak načo sme posielali všetky papiere?či je to len hra ?alebo naozaj treba čakať pol roka?a platiť a platiť

 61. Ja som sa o tejto novinke dozvedela až včera a prekvapilo ma to, pretože pôvodný termín už vypršal. Som držitelkou preukazu ŤZP a to by bolo pre nich jednoduchšie a dôveryhodnejšie si to vytiahnúť z databázy úpsv. Lenže v organizovanom bordeli sa lahšie udržuje organizovaný a cielený neporiadok.

 62. Posielala som doklady emailom este v marci a stale mi neprisla odpoved ci tie poplatky treba platit alebo nie ci moje oznamenie bolo akceptovane.To sa dozviem az v juli asi .neviem preco to od marca este nieje vybevene aby clovek potom nebol nemilo prekvapeny pretoze tie poplatky sa od januara neplatia a stale sa posilaju a aj upomienky k tomu tak neviem co s tym prosim aby ste aspon odpisali dakujem.

 63. Som zhnusený z prijímaných zákonov. Všímajte si ako reagujú poslanci na otázky novinárov v televízii. Títo ľudia ani nevedia čo schvaľujú. Podnikám, som pracujúci dôchodca. Pravidelne platím odvody, dane – všetky informácie o mojej osobe sú známe a ja musím dnes požiadať o zmenu sadzby na plnú 4,64 Eura. Doteraz som nevynechal žiadne komunálne ani parlamentné voľby, ale odteraz nevolím. Ide jednoznačne o šikanovanie občanov.