RTVS budú do zvolenia nového generálneho riaditeľa riadiť D. Vašinová a P. Ondro

Daniela Vašinová a Peter Ondro budú riadiť verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) do zvolenia nového generálneho riaditeľa Národnou radou SR. Vyplýva to zo zákona č.532/2010 Zbierky zákonov, keďže Vašinová a Ondro sú zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ako štatutárni zástupcovia RTVS, Vašinová ako zástupca pre organizačnú zložku SRo a Ondro pre STV.

Rada RTVS na dnešnom mimoriadnom zasadnutí vzala na vedomie Uznesenie NR SR č. 63 z 26. júna 2012, ktorým odvolala Miloslavu Zemkovú z funkcie generálnej riaditeľky RTVS. “Rada zároveň berie na vedomie, že v súlade s § 15 ods. 2 zákona číslo 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska v čase do zvolenia nového generálneho riaditeľa RTVS vykonávajú jeho funkciu zástupca pre STV Peter Ondro a zástupkyňa pre SRo Daniela Vašinová tak, že všetky právne úkony za RTVS vykonávajú spoločne a vo všetkých veciach zaväzujúcich RTVS sa podpisujú obaja spoločne,” uvádza sa v prijatom uznesení.

V zmysle zákona zastupujeme v prechodnom období generálneho riaditeľa. Keďže ten mandát je krátky a obmedzený, tak naše rozhodnutia budú smerovať len k tomu, aby sme zabezpečili najnevyhnutnejší chod inštitúcie a zabezpečili všetky zákonitosti, ktoré nám zákon ako štatutárom ukladá. To znamená, že nebudeme podpisovať nič nad rámec zákona, žiadne veľké zmluvy, ktoré by mohli byť spochybňované a ktoré by mali dlhšiu platnosť ako do konca roku alebo jedného roku. Budú sa podpisovať len záväzky, ktoré sú nevyhnutné na vysielanie a bezpečnosť práce, plynulého chodu budov a bežné prevádzkové záležitosti,” povedal pre TASR Ondro. Podľa jeho slov pripravia aj východiská rozpočtu RTVS na rok 2013, ktoré odovzdajú novému generálnemu riaditeľovi.

(TASR)

Moho by Vás ešte zaujímať