Vysielateľ Štúrovskej televízie dostal sankciu kvôli štátnemu jazyku

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí uložila sankciu, upozornenie na porušenie zákona v súvislosti s pravidlami pre používanie štátneho jazyka, vysielateľovi Júliusovi Pereszlényimu, ktorý prevádzkuje Štúrovskú televíziu. Pre TASR to dnes uviedol riaditeľ Kancelárie RVR Ľuboš Kukliš.

Upozornenie sa týkalo vysielania v dňoch 4. a 19. júla a 4. novembra 2011. Počas posledného menovaného dňa vysielateľ podľa RVR porušil aj zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov. RVR ho napomenula aj za to, že jej vo viacerých prípadoch nedodal súvislý záznam vysielania.

RVR dnes sankcionovala viacero médií v súvislosti s porušením pravidiel o vysielaní reklamy. Programová služba Joj bude musieť v súvislosti s reklamou na lieky a sponzoringom programu Hoď svišťom zaplatiť aj dve pokuty, a to vo výške 43.147 eur a 3319 eur. Pokutu 3000 eur bude musieť zaplatiť Rádio Expres, Rádio Viva 497 eur. Rovnaké pokuty 497 eur budú v súvislosti s reklamou platiť vysielatelia EUROPA2 a Rádio_FM.

Upozornenie na porušenie zákona v súvislosti s porušením povinnosti zabezpečiť multimodálny prístup vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých dostala RTVS a programová služba Joj Plus.

RVR dnes začala správne konanie voči spoločnosti Slavconet, s. r. o., Sabinov, a voči Slavomírovi Zakuťanskému vo veci možného poskytovania retransmisie bez povolenia.

(TASR)

Článok už nie je možné komentovať.